Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


báo cáo nhanh tình hình thực hiện biện pháp, phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với 02 trường hợp F0 cùng một gia đình(Phạm thị thảo Vy, sinh năm 2011 và Phạm Quốc Khánh, sinh năm 2008, địa chỉ thôn An Bình, xã Cửu An , thị xã An Khê)

báo cáo nhanh tình hình thực hiện biện pháp, phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với 02 trường hợp F0 cùng một gia đình(Phạm thị thảo Vy, sinh năm 2011 và Phạm Quốc Khánh, sinh năm 2008, địa chỉ thôn An Bình, xã Cửu An , thị xã An Khê)

29/12/2021

29/12/2021

báo cáo nhanh tình hình thực hiện biện pháp, phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với 01 trường hợp F0 (Nguyễn Trần Gia Khánh, sinh năm 2013 , địa chỉ thôn An Điền Nam, xã Cửu An , thị xã An Khê)

báo cáo nhanh tình hình thực hiện biện pháp, phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với 01 trường hợp F0 (Nguyễn Trần Gia Khánh, sinh năm 2013 , địa chỉ thôn An Điền Nam, xã Cửu An , thị xã An Khê)

29/12/2021

29/12/2021

báo cáo nhanh tình hình thực hiện biện pháp, phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với 01 trường hợp F0 (Bùi Thị Tư , sinh năm 1956 , địa chỉ thôn An Điền Bắc, xã Cửu An , thị xã An Khê)

báo cáo nhanh tình hình thực hiện biện pháp, phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với 01 trường hợp F0 (Bùi Thị Tư , sinh năm 1956 , địa chỉ thôn An Điền Bắc, xã Cửu An , thị xã An Khê)

28/12/2021

28/12/2021

báo cáo nhanh tình hình thực hiện biện pháp, phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với 02 trường hợp F0 (Lương Thành Công và Trương Thị Thu Hằng, địa chỉ thôn An Điền Nam, xã Cửu An , thị xã An Khê)

báo cáo nhanh tình hình thực hiện biện pháp, phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với 02 trường hợp F0 (Lương Thành Công và Trương Thị Thu Hằng, địa chỉ thôn An Điền Nam, xã Cửu An , thị xã An Khê)

24/12/2021

24/12/2021

tờ trình về việc đề nghị ra quyết định phong tỏa tạm thời khu vực cụm dân cư thôn An Điền Nam, xã Cửu An để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

tờ trình về việc đề nghị ra quyết định phong tỏa tạm thời khu vực cụm dân cư thôn An Điền Nam, xã Cửu An để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

24/12/2021

24/12/2021

tờ trình về việc đề nghị ra quyết định phong tỏa tạm thời khu vực cụm dân cư thôn An Điền Bắc, xã Cửu An để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

tờ trình về việc đề nghị ra quyết định phong tỏa tạm thời khu vực cụm dân cư thôn An Điền Bắc, xã Cửu An để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

24/12/2021

24/12/2021

báo cáo nhanh tình hình thực hiện biện pháp, phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với 01 trường hợp F0 (Cao Vy Linh, sinh năm 2010 , địa chỉ thôn An Điền Nam, xã Cửu An , thị xã An Khê)

báo cáo nhanh tình hình thực hiện biện pháp, phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với 01 trường hợp F0 (Cao Vy Linh, sinh năm 2010 , địa chỉ thôn An Điền Nam, xã Cửu An , thị xã An Khê)

23/12/2021

23/12/2021

báo cáo nhanh tình hình thực hiện biện pháp, phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với 01 trường hợp F0 (Nguyễn Thị Trà Mi, sinh năm 2008 , địa chỉ thôn An Bình, xã Cửu An , thị xã An Khê)

báo cáo nhanh tình hình thực hiện biện pháp, phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với 01 trường hợp F0 (Nguyễn Thị Trà Mi, sinh năm 2008 , địa chỉ thôn An Bình, xã Cửu An , thị xã An Khê)

22/12/2021

22/12/2021

báo cáo nhanh tình hình thực hiện biện pháp, phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với 01 trường hợp F0 (Cao Diệu Linh, sinh năm 2008 , địa chỉ thôn An Điền Nam, xã Cửu An , thị xã An Khê)

báo cáo nhanh tình hình thực hiện biện pháp, phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với 01 trường hợp F0 (Cao Diệu Linh, sinh năm 2008 , địa chỉ thôn An Điền Nam, xã Cửu An , thị xã An Khê)

21/12/2021

21/12/2021

báo cáo nhanh số liệu liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đối với 01 trường hợp F0 (Nguyễn Thị Cảnh Giang, sinh năm 2008, địa chỉ thôn An Điền Bắc, xã Cửu An, thị xã An Khê)

báo cáo nhanh số liệu liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đối với 01 trường hợp F0 (Nguyễn Thị Cảnh Giang, sinh năm 2008, địa chỉ thôn An Điền Bắc, xã Cửu An, thị xã An Khê)

21/12/2021

21/12/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ:  xã Cưu An - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3534120
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3534120
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Cửu An
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017