Default news teaser image
nghị quyết 14/NQ-HĐND, ngày 29/6/2021
nghị quyết 14/NQ-HĐND, ngày 29/6/2021 của HĐND xã Song An về phân bổ tiết kiệm chi nguồn kết dư năm 2020

Default news teaser image
thông báo 51/TB-TCKH, ngày 16/4/2021
thông báo 51/TB-TCKH, ngày 16/4/2021, của phòng tài chính kế hoạch thị xã, thẩm định quyết toán ngân sách xã Song An

Default news teaser image
kế hoạch số 21/KH-UBND, ngày 15/3/2021
kế hoạch số 21/KH-UBND, ngày 15/3/2021, của UBND xã Song An triển khai công tác thu năm 2021

Default news teaser image
Nghị quyết 15/NQ-HĐND, ngày 30/12/2020
Nghị quyết 15/NQ-HĐND, ngày 30/12/2020 của HĐND xã Song An về quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán 2021

Quyết định phân bổ nguồn tiết kiệm chi 2018
Quyết định phân bổ nguồn tiết kiệm chi 2018

Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thôn An Thượng 2 - Xã Song An - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3537053
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3537053
1478004004_Mail.png  Email: songan.ankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Song An
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017