Default news teaser image
kế hoạch 29/KH-UBND, ngày 17/6/2021
kế hoạch 29/KH-UBND, ngày 17/6/2021 của UBND xã Song An triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025

Default news teaser image
nghị quyết 12/NQ-HĐND
Nghị quyết số 12, ngày 30/12/2020 của HĐND xã Song An về chỉ tiêu KTXH 2021

Quyết định quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công
Quyết định quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công

Quyết định phê duyệt Điều chỉnh đồ án xây dựng nông thôn mới xã Song An
Quyết định phê duyệt Điều chỉnh đồ án xây dựng nông thôn mới xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thôn An Thượng 2 - Xã Song An - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3537053
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3537053
1478004004_Mail.png  Email: songan.ankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Song An
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017