Thông báo V/v tăng cường các biện pháp triển khai phòng, chống sốt xuất huyết

12/07/2019
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ SONG AN   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
       
Số:  55/TB-UBND Song An, ngày 12 tháng 7 năm 2019
           
 
THÔNG BÁO
V/v tăng cường các biện pháp triển khai phòng, chống sốt xuất huyết.

 
 
           Thực hiện Công văn số 840/UBND-VT ngày 10/7/2019 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc chỉ đạo công tác dọn vệ sinh phòng, chống sốt xuất huyết;
 
            Hiện nay sốt xuất huyết lây lan trên diện rộng trên địa bàn thị xã. Từ đầu năm đến ngày 08/7/2019, có 245 trường hợp mắc sốt xuất huyết, riêng trong 08 ngày đầu tháng 7/2019 có 65 trường hợp. Tình trạng sốt xuất huyết vẫn có xu hướng tăng nhanh, một trong những nguyên nhân đó là công tác dọn vệ sinh môi trường chưa thật sự đảm bảo và không thực hiện duy trì thường xuyên. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân xã đề nghị:
 
        Các cơ quan, đơn vị, các trường học, các thôn, làng và nhân dân trên địa bàn tăng cường công tác thu gom, xử lý rác thải, loại bỏ các khu vực phát sinh mầm bệnh như các vật dụng chứa nước, bồn chứa nước, lốp xe...; tăng cường dọn vệ sinh nơi làm việc, Nhà văn hóa thôn, làng và xung quanh nhà ở của hộ gia đình để phòng, chống sốt xuất huyết.         
          Trạm y tế xã giám sát chặt chẽ tình hình bệnh sốt xuất huyết đang diễn ra trên địa bàn xã, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân xã các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết hiệu quả, không để dịch, bệnh lây lan. Tiếp tục nắm chắc các vùng dịch sốt xuất huyết hiện có và phát sinh để tham mưu phun hóa chất kịp thời. Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thường xuyên diệt lăng quăng/bọ gậy, diệt muỗi; nằm ngủ trong màn và sử dụng các biện pháp phòng, chống muỗi đốt.     
         UB MTTQVN và các tổ chức đoàn thể xã tiếp tục phối hợp tuyên truyền; trưởng các thôn, làng thông báo rộng rãi cho nhân dân biết và thực hiện các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết, chủ động phối hợp các đoàn thể thôn, làng tổ chức dọn vệ sinh tại Nhà văn hóa và các khu vực công cộng trên địa bàn thôn, làng. Khi phát hiện trường hợp mắc hoặc nghi mắc sốt xuất huyết cần báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được điều trị cách ly, điều trị tích cực và tuân thủ chỉ định điều trị của bác sỹ, không tự ý điều trị tại nhà. 
         Đài truyền thanh xã thông báo và tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết trên hệ thống Đài truyền thanh./. 

Nơi nhận:
  • TT. Đảng ủy xã;
  • TT. HĐND xã;
  • UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể xã;
  • Các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn;
  • Chi bộ các thôn, làng;
  • Trưởng các thôn, làng;
  • Trạm y tế;
  • BBT Đài tuyền thanh xã;
  • Lưu: VT.

         
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thôn An Thượng 2 - Xã Song An - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3537053
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3537053
1478004004_Mail.png  Email: songan.ankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Song An
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017