Hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 5

21/05/2021
Hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 5
Hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 5 (lần 05), cụ thể như sau:
1. Văn bản số 409-CV/TU ngày 17/5/2021 của Tỉnh ủy Gia Lai về phối hợp phát động, tổ chức tốt Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”.
2. Báo cáo 1400/BC-SYT ngày 20/5/2021 của Sở Y tế về kết quả công tác kiểm tra Đoàn số 2 - Sở Y tế theo Kế hoạch số 70/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo tỉnh Gia Lai về công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh.
3. Văn bản số 763/SCT-VP ngày 20/5/2021 của Sở Công Thương về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 của ngành Công Thương.
4. Văn bản số 771/STP-PBGDPL ngày 20/5/2021 của Sở Tư pháp về việc giới thiệu Chuyên mục “Phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai” trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Gia Lai.
Chi tiết các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nêu trên được đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ:
http://stttt.gialai.gov.vn/kkk/virus-ncov.aspx 
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thôn An Thượng 2 - Xã Song An - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3537053
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3537053
1478004004_Mail.png  Email: songan.ankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Song An
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017