KHỐI MẶT TRẬN VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
 
1. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã:
     - Bà: Võ Thị Thuý, Chủ tịch UBMTTQVN xã.
          + SĐT: 0983114855

     - Ông: Bùi Sỹ Quang, Phó chủ tịch UBMTTQVN xã.
          + SĐT: 0986224765
          + Email: quangsa@gmail.com
2. Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ xã:

     - Bà: Đặng Thị Hiếu, Chủ tịch Hội LHPN xã.
          + SĐT:01663220818
          + Email: hieusongan@gmail.com

     - Bà: Trần Thị Phương Thuý, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã.
          + SĐT: 
3. Thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã:

     - Ông: Võ Tuấn Vũ, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã.
          + SĐT: 0911873379
          + Email: vusonganak@gmail.com

     - Bà: Trần Thị Thu Thảo, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã.
          + SĐT:0974337902
          + Email: tranthuthao.2109@gmail.com
4. Thường trực Hội Cựu chiến binh xã:

        -  Ông: Đỗ Hữu Sơn, Phó Chủ tịch Hội CCB xã.
          + SĐT: 0982537231
5. Thường trực Hội Nông dân xã:

     - Ông: Võ Văn Thanh, Chủ tịch Hội ND xã.
          + SĐT: 01687119779
          + Email: hoinongdansongan@gmail.com
 
    - Bà: Trần Thị Xuân Thịnh, Phó Chủ tịch Hội ND xã.
          + SĐT: 

 
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thôn An Thượng 2 - Xã Song An - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3537053
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3537053
1478004004_Mail.png  Email: songan.ankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Song An
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017