LÃNH ĐẠO XÃ SONG AN
(Giai đoạn từ tháng 4/2009 đến  nay)

 
1. Bí thư Đảng ủy xã
          - Từ tháng 4/2009 đến tháng 5/2010, ông Nguyễn Công Đông.
          - Từ tháng 6/2010 đến tháng 7/2020, ông Nguyễn Ngọc Toàn.
-         - Từ tháng 8/2020 đến nay, ông Nguyễn Công Tuấn.
2. Phó Bí thư Đảng ủy xã
          - Từ tháng 5/2009 đến tháng 5/2010, ông Nguyễn Ngọc Toàn.
          - Từ tháng 6/2010 đến tháng 10/2013, ông Đặng Văn Thượng.
          - Từ tháng 11/2013 đến tháng 6/2016, ông Phan Đình Quý.
          - Từ tháng 7/2016 đến tháng 7/2020, Ông Nguyễn Thanh An.
          -Từ tháng 2/2017 đến nay, ông Từ Tý.
          - Từ tháng 8/ 2020 đến nay, ông Khưu Doãn Huân.
3. Chủ tịch UBND xã     
          -Từ tháng 4/2009 đến tháng 5/2011, ông Hồ Xuân Thuận.
           - Từ tháng 8/ 2011 đến tháng 01/2017, ông Từ Tý.
           -Từ tháng 2/2017 tháng 7/2020, ông Nguyễn Thanh An.
           - Từ tháng 8/2020 đến nay, ông Khưu Doãn Huân.
4. Phó Chủ tịch UBND xã
          - Từ tháng 4/2009 đến tháng 9/2010, bà Phan Thị Liên.
          - Từ tháng 10/2010 đến tháng 7/2011, ông Từ Tý.
          - Từ tháng 8/2012 đến tháng 10/2013, ông Phan Đình Quý.
          - Từ tháng 7/2014 đến tháng 12/2015, ông Hồ Bảo Châu.
           -Từ tháng 1/2011 đến tháng 3/2018, ông Lê Tiến Dũng.
          - Từ tháng 4/2018 đến nay, ông Nguyễn Lê Tiến.
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thôn An Thượng 2 - Xã Song An - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3537053
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3537053
1478004004_Mail.png  Email: songan.ankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Song An
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017