Hội thảo lịch sử truyền thống cách mạng xã Song An giai đoạn 1945-2020

12/09/2022
Hội thảo lịch sử truyền thống cách mạng xã Song An giai đoạn 1945-2020
          Ngày 9/12, Đảng ủy xã Song An tổ chức Hội thảo lịch sử truyền thống cách mạng xã Song An giai đoạn 1945-2020. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Thị Châu-UVBTV-Trưởng ban tuyên giáo-Phó ban chỉ đạo, nghiên cứu, biên soạn, xuất bản “Lịch sử truyền thống cách mạng Đảng bộ xã Song An”; Tiến sỹ Nguyễn Thị Kim Vân – Chủ biên Ban nghiên cứu biên soạn, xuất bản “Lịch sử truyền thống cách mạng Đảng bộ xã Song An”; đồng chí Trần Thị Kim Dung – Thị ủy viên-Phó chủ tịch UBND thị xã, thành viên ban chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Công Tuấn – Thị ủy viên – Bí thư đảng ủy xã Song An thành viên ban chỉ đạo; cùng các đồng chí là thành viên ban chỉ đạo, tổ giúp việc, sưu tầm của ban chỉ đạo, Ban biên soạn, xuất bản “Lịch sử truyền thống cách mạng Đảng bộ xã Song An; các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã Song An qua các thời kỳ, các vị lão thành cách mạng, nhân chứng lịch sử trên địa bàn cùng về tham dự.
anh-1-va-24.jpg
          Tại hội thảo, tiến sỹ Nguyễn Thị Kim Vân – Chủ biên Ban nghiên cứu, biên soạn, xuất bản đã báo cáo đề dẫn về cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Song An, giai đoạn 1945-2020. Bố cục có 7 chương, phần kết luận và phụ lục gồm : Chương I – Song An đặc điểm tự nhiên và truyền thống lịch sử-văn hóa; Chương II – Nhân dân Song An tham gia các phong trào yêu nước và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ giữa thế kỷ XIX – 1954; Chương III- Song An trong thời kỳ đấu tranh chính trị, giữ gìn và phát triển lực lượng, tiến lên đồng khởi và chống chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ xâm lược (1954-1965); Chương IV – Tham gia đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ” và “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ, góp phần hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền nam (1965-1975); Chương V – Song An ra sức khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh (1975-1986); Chương VI – Song An trong những năm đầu thực hiện đường lối đổi mới (1986-2000); Chương VII – Tiếp tục công cuộc đổi mới và mở đầu thập niên đầu xây dựng nông thôn mới (2000-2020).
Bản thảo Lịch sử Đảng bộ xã Song An, giai đoạn 1945-2020 được nghiên cứu, biên soạn từ nguồn thông tin của các nhân chứng lịch sử, cán bộ chủ chốt của thị xã, xã qua các thời kỳ và tài liệu lưu trữ của địa phương. Bản thảo có độ dày 218 trang A4 đã khái quát, hệ thống quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ qua từng giai đoạn lịch sử cụ thể trong mối quan hệ chặt chẽ với tiến trình xây dựng và phát triển của Đảng, của dân tộc gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.
Tại Hội thảo, Ban biên soạn đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quan trọng của các đại biểu như: Bổ sung thêm tư liệu, chỉnh sửa nội dung, hình thức trình bày một số chương; chỉnh sửa tên, địa danh di tích cũ; cần có đánh giá sâu sắc và đầy đủ hơn về bài học kinh nghiệm, những kết quả nổi bật của xã trong thu hút đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, nông thôn mới, cải cách hành chính gắn với tinh gọn bộ máy…
anh-1-va-22.jpg
Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Công Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã Song An đã đánh giá cao ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, đặc biệt là các đồng chí nguyên lãnh đạo của xã qua các thời kỳ. Nhấn mạnh đây là công việc quan trọng đòi hỏi nhiều công sức, thời gian…đồng chí đề nghị Ban biên soạn tiếp thu, tổng hợp các ý kiến để nghiên cứu bổ sung, đảm bảo tính chính xác, toàn diện. Phấn đấu cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Song An, giai đoạn 1945-2020 sẽ hoàn thành đúng theo tiến độ đề ra. Đây là nguồn tư liệu lịch sử, kinh nghiệm quý báu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong hiện tại và tương lai; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; đồng thời, động viên khích lệ tinh thần thi đua xây dựng xã nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.
                                                                             Trí Đức
                                                                             TTVH-TTTT An Khê
 z4017163351018_bd154b6f84a4894763c1623733a70129.jpg
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thôn An Thượng 2 - Xã Song An - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3537053
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3537053
1478004004_Mail.png  Email: songan.ankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Song An
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017