LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ CỦA XÃ TÚ AN
 
        - Giai đoạn 1975
​        ​        Đồng chí:  Nguyễn Ngũ – Chủ tịch lâm thời xã Cửu Tú, thời gian 08 tháng
​        ​        Đồng chí: Phan Đình Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã
​        - Giai đoạn 1976 xã Cửu Tú + xã Cửu Định lấy tên là xã Tú An:
​        ​        Đồng chí: Hà Quang Sang – Chủ tịch UBND xã
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Ngũ – Phó Chủ tịch UBND xã
​        ​        Đồng chí: Trương Quả - Phó Chủ tịch UBND xã
​        - Giai đoạn 1977 - 1978:
​        ​        Đồng chí: Lê Thanh Sơn – Bí thư chi bộ - Chủ tịch UBND xã
​        ​        Đồng chí: Lê Ngọc Anh – Chi ủy viên – Phó Chủ tịch UBND xã
​        ​        Đồng chí: Trương Quả – Chi ủy viên – Phó Chủ tịch UBND xã
​        - Giai đoạn 1979 - 1981
​        ​        Đồng chí: Lê Thanh Sơn – Bí thư chi bộ - Chủ tịch UBND xã
​        ​        Đồng chí: Lê Ngọc Anh – Chi ủy viên – Phó Chủ tịch UBND xã
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Văn Tiên – Chi ủy viên – Phó Chủ tịch UBND xã
​        - Giai đoạn 1981 - 1986
​        ​        Đồng chí: Phan Hùng Dũng – Bí thư chi bộ
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Thành A – Chủ tịch UBND xã
​        ​        Đồng chí: Phan Đình Tư – Phó Chủ tịch UBND xã
​        - Giai đoạn 1987 - 1992
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư chi bộ xã
​        ​        Đồng chí: Đặng Hữu Thành – Chủ tịch UBND xã
​        ​        Đồng chí: Phan Đình Tư – Phó Chủ tịch UBND xã
​        - Giai đoạn 1993 - 2004
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy xã
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Thành A – Đảng ủy viên, Chủ tịch UBND xã
​        ​        Đồng chí: Phan Đình Tư – Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch UBND xã
​        - Giai đoạn 2005 - 2008
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy xã
​        ​        Đồng chí: Đặng Hữu Thành – Đảng ủy viên – Phó Bí thư trực Đảng
​        ​        Tháng 10 năm 2000 Đ/c: Nguyễn Văn Hòa – Chủ tịch UBND xã
​        ​        Đồng chí: Lê Hoàng Nhân – Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch UBND xã
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Bá Hoan – Đảng ủy viên – Chỉ huy trưởng quân sự
​        ​        Đồng chí: Trần Văn Nhân – Đảng ủy viên – Trưởng Công An xã
​        - Giai đoạn 2008 - 2010
​        ​        Đồng chí: Phan Đình Khán – Bí thư Đảng ủy xã
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND xã
​        ​        Đồng chí: Đặng Hữu Thành – Phó Bí thư trực Đảng
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Thị Nhiên  – Phó Chủ tịch UBND xã
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Bá Hoan – Đảng ủy viên
​        ​        Đồng chí: Từ Ngọc Hậu – Đảng ủy viên
​        ​        Đồng chí: Bùi Văn Luyện – Đảng ủy viên
​        - Giai đoạn 2010 - 2015
​        ​        Đồng chí: Phan Đình Khán – Bí thư Đảng ủy xã
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND xã
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư trực Đảng
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Thị Nhiên  – Phó Chủ tịch UBND xã
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Bá Hoan – Đảng ủy viên
​        ​        Đồng chí: Từ Ngọc Hậu – Đảng ủy viên
​        ​        Đồng chí: Hoàng Ngọc Sáng – Đảng ủy viên
​        ​        Tháng 9/2012: Nguyễn Minh Lục - Chủ tịch UBND xã (thay Đ/c Hòa)
​        ​        Tháng 10/2014 Đ/c: Trần Ngọc Thiện – Bí thư Đảng ủy (thay Đ/c Khán)
​        ​        Tháng 10/2013 Đ/c: Đặng Quốc Hoài Huy – Chủ tịch UBND xã thay đ/c Lục
​        ​        Tháng 12/2013 Đ/c Nguyên Minh Lục – PBT Đảng ủy (thay Đ/c Tuấn nghỉ hưu)
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Xuân Toàn – Phó Chủ tịch UBND xã
​        ​        Đồng chí: Từ Ngọc Hậu – Phó Chủ tịch UBND xã
​        ​        Đồng chí: Đỗ Thị Phương – Đảng ủy viên (thay Đ/c Hoan)
​        ​        Đồng chí: Hoàng Ngọc Sáng – Đảng ủy viên
​        - Giai đoạn 2015 - 2020
​        ​        Đồng chí: Trần Ngọc Thiện – Thị ủy viên - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Minh Lục – Phó Bí thư trực Đảng
​        ​        Đồng chí: Đặng Quốc Hoài Huy – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã
​        ​        Đồng chí: Trần Thanh Cảnh – Chủ tịch UBND xã (thay Đ/c Huy chuyển về thị xã 2016)
​        ​        Đồng chí: Hoàng Ngọc Sáng – Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND xã
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Xuân Toàn – Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch UBND xã
​        ​        Đồng chí: Từ Ngọc Hậu – Đảng ủy viên – CT.UBMTTQVN xã
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Thị Mai Xuân – Đảng ủy viên – Chủ tịch Hội LHPNVN xã
​        ​        Đồng chí: Trương Thị Hồng Tất – Đảng ủy viên – Bí thư Đoàn xã
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Phúc Thiên – Đảng ủy viên – Chủ tịch Hội Nông dân xã
            - Giai đoạn 2020-2025
                 
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Tú An
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017