Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 10/12/2018

Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015

12/10/2018

10/12/2018

Quyết định phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2018

Quyết định phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2018

14/10/2016

14/10/2016

Quyết định số 69/QĐ-KT ngày 19/4/2016 của Trưởng phòng Kinh tế

V/v công bố số lượng giấy phép kinh doanh bán lẻ tối đa sản phẩm rượu trên địa bàn thị xã An Khê

19/04/2016

19/4/2016

Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh Gia Lai

về việc công bố 11 thủ tục hành chính mới và 25 THHC bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

17/09/2015

17/9/2015

Công văn số 95/UBND-VP ngày 10/3/2015

Về việc cảnh báo mã độc mã hóa dữ liệu trên máy tính để tống tiền.

10/03/2015

10/3/2015

Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND.

Về việc Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước tỉnh Gia Lai.

10/12/2013

20/12/2013

Luật đấu thầu

Luật đấu thầu

26/11/2013

01/7/2014

28/2013/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

01/10/2013

11/10/2013

29/2013/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

01/10/2013

11/10/2013

30/2013/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

01/10/2013

11/10/2013


|<<1 2 3 4>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thôn An Thạch- Xã Xuân An - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)656.2489 - 0984.525.846
1478004801_fax-(1).png  Fax: 
1478004004_Mail.png  Email: xuanan.ankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Xuân An
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017