cctc.jpg

 
Sơ đồ, tổ chức bộ máy hành chính và thông tin liên hệ
Đảng ủy xã:
- Nguyễn Vũ Nhất: BT Đảng ủy xã; Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Email: nhatnv.ankhe@gialai.gov.vn.
- Thái Xuân Dân: PBT TT. Đảng ủy xã. Email: dantx.ankhe@gialai.gov.vn. ĐT: 0905450841
- Hồ Hữu Mạnh: PBT Đảng ủy xã- CT. UBND xã. Email: manhhh.ankhe@gialai.gov.vn. ĐT: 0984525846
Khối chính quyền:
  1. HĐND: Ông:  Nguyễn Hồng Liễu: PCT HĐND xã. Email: lieunh.ankhe@gialai.gov.vn. ĐT: 0974732450
               
  1. UBND: Ông Hồ Hữu Mạnh - CT. UBND xã. Email: manhhh.ankhe@gialai.gov.vn. ĐT: 0984525846
                  Bà Trần Thị Mỹ Nhị – PCT UBND xã. Email: nhittm.ankhe@gialai.gov.vn. ĐT: 0349574945
  1. Bộ phận chuyên môn:
3.1. Văn phòng- Thống kê: Trương Thanh Dung. Email: dungtt.ankhe@gialai.gov.vn. Đt: 0383384437
3.2. Tư pháp- Hộ tịch:  Nguyễn Thị Kim Sáng. Email: sangntk.ankhe@gialai.gov.vn. ĐT: 0977446337
 
3.3. ĐC-XD-NN-MT:  Nguyễn Thị Ngọc Kiều. Email: kieuntn.ankhe@gialai.gov.vn. đT: 0989820065
- Dương Thái Thế. ĐT: 0975568588
3.4. Tài chính- Kế toán:  Ngô Thị Hải. Email: haingt.ankhe@gialai.gov.vn. ĐT: 0901922252.
 3.5. Văn hóa- Xã hội:      Nguyễn Thế Ánh. Email: anhnt.ankhe@gialai.gov.vn. ĐT: 0986233776
                                       Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Email: tuyenntt.ankhe@gialai.gov.vn. ĐT: 0979161912
3.6.  Ban Công An xã:  Phạm Ngọc Hòa - Trưởng CA xã. ĐT: 0917729499
                                 Lê Minh Hải- Phó CA xã
                                     
3.7. Ban Chỉ huy Quân sự xã:  Đặng Viết Linh Chỉ huy trưởng BCHQS xã. Email: linhdv.ankhe@gialai.gov.vn. đT:0975004579
                                                 Nguyễn Ngọc Đài. Chỉ huy phó BCHQS xã. ĐT: 0973981863
 
Khối mặt trận và các đoàn thể:
* Tổ chức chính trị- xã hội
  1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã:  Ngô Văn Hiếu: CT.MTTQVN xã. Email: hieunv.ankhe@gialai.gov.vn. ĐT: 0985973744
                                                       Đ/c  Nguyễn Thanh Cung: PCT.MTTTQVN xã
  1. Hội LHPN xã: Đ/c  Đặng Thị Thúy Thuê- CT.Hội LHPN xã. Email: thuedtt.ankhe@gialai.gov.vn. ĐT:0388578397
                             Đ/c Lê Thị Mỹ Tài: PCT.Hội LHPN xã
  1. Đoàn TNCS HCM xã: Đ/c Cao Minh Diện: BT Đoàn TN xã.Email: diencm.ankhe@gialai.gov.vn. Đt: 0978471747
                                           Đ/c Nguyễn Thị Phương Linh: PBT đoàn TN
  1. Hội CCB xã: Đ/c Đỗ Tấn Đồng: CT.Hội CCB xã. dongdt.ankhe@gialai.gov.vn. Đt: 0935827314
                           Đ/c Trần Ngọc Tân: PCT.Hội CCB xã
  1. Hội ND xã: Đ/c Nguyễn Ngọc Duy: CT.Hội ND.Email: duynn.ankhe@gialai.gov.vn. Đt: 0988.428.609
                         Đ/c Đặng thị Thúy Đào: PCT.Hội ND
* Tổ chức xã hội:
1. Hội NCT xã:   Trần Lộng: CT.Hội NCT
 
  2. Hội CTĐ xã:  Nguyễn Thị Thanh Tuyền, kiêm nhiệm
NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ
  1.  Nguyễn Văn phương – Bảo vệ xã
  2. Nguyễn Thị Minh Nhàn - Thú y
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Lịch sử lãnh đạo qua các thời kỳ >> Chức năng - nhiệm vụ >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thôn An Thạch- Xã Xuân An - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)656.2489 - 0984.525.846
1478004801_fax-(1).png  Fax: 
1478004004_Mail.png  Email: xuanan.ankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Xuân An
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017