Lãnh đạo qua các thời kỳ
 
          1. Bí thư đảng ủy:
          - Ông Võ Tuấn Khanh. Từ tháng 4/2009-10/2011.
          - Ông Huỳnh Ngọc Mỹ. Từ tháng 11/2011-12/2012.
          - Ông Nguyễn Trung Hải. Từ tháng 01/2013-7/2020.
          Ông Nguyễn Vũ Nhất: từ tháng 7/2020 đến nay
          2. Phó bí thư đảng ủy:
          - Ông Nguyễn Ngọc Thanh. Từ tháng 4/2009-4/2010.
          - Ông Nguyễn Thành Ánh. Từ tháng 6/2010-6/2014.
          - Ông Thái Xuân Dân. Từ tháng 1/2015-8/2017.
          3. Chủ Tịch UBND xã.
          - Ông Huỳnh Ngọc Mỹ. Từ tháng 4/2009-10/2011.
          - Ông Đặng Thanh Hà. Từ tháng 11/2011-7/2016.
          - Ông Hồ Bảo Châu. Từ tháng 8/2016-3/2018.
          -Ông Hồ Hữu Mạnh: từ tháng 4/201 đến nay
          4. Phó Chủ Tịch UBND xã.
          - Ông Thái Xuân Dân. Từ tháng 4/2009-12/2014.
          - Ông Nguyễn Ngọc Lai. Từ tháng 1/2016-12/2022.
          - Bà Trần Thị Mỹ Nhị. Từ tháng 12/2022 đến nay.
 
Ô
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Lịch sử lãnh đạo qua các thời kỳ >> Chức năng - nhiệm vụ >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thôn An Thạch- Xã Xuân An - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)656.2489 - 0984.525.846
1478004801_fax-(1).png  Fax: 
1478004004_Mail.png  Email: xuanan.ankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Xuân An
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017