CHUYÊN MỤC


 
Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 12/04/2022 của Chủ tịch UBND thị xã An Khê V/v phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 01 
Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 12/04/2022 của Chủ tịch UBND thị xã An Khê V/v phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 01
Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 07/04/2022 của Chủ tịch UBND thị xã An Khê V/v công nhận Báo cáo viên pháp luật thị xã An Khê
1. Về treo cờ Tổ quốc: Các cơ quan, đơn vị, công sở, hộ gia đình trên địa bàn thị xã treo cờ Tổ quốc chào mừng từ chiều ngày 29/4/2022 đến hết ngày 01/5/2022.
2. Về nghỉ lễ
          - Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10 tháng 3 Âm lịch): được nghỉ liên tiếp 03 ngày, từ thứ Bảy ngày 09/4/2022 đến hết thứ Hai ngày 11/4/2022.
          - Dịp nghỉ lễ 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5: được nghỉ liên tiếp 04 ngày, từ thứ Bảy ngày 30/4/2022 đến hết thứ Ba ngày 03/5/2022.
Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 06/04/2022 của Chủ tịch UBND thị xã An Khê V/v miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật thị xã An Khê  
Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 05/04/2022 của UBND thị xã An Khê V/v thu hồi đất để phát triển Kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Phan Thị Chương
Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 05/04/2022 của UBND thị xã An Khê V/v thu hồi đất để phát triển Kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Nguyễn Thanh Toàn
Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 05/04/2022 của UBND thị xã An Khê V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên 
Thông báo số 618/Tb-SNV ngày 04/04/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu và thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2022 của tỉnh Gia Lai 
Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 01/04/2022 của Chủ tịch UBND thị xã An Khê V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Thi công xây dựng và thiết bị; thuộc dự án: Hạ tầng cụm công nghiệp An Khê 
Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 01/04/2022 của Chủ tịch UBND thị xã An Khê V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Khắc phục khẩn cấp sạt lở do mưa bão tại đường Hoàng Diệu 
Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 30/03/2022 của UBND thị xã An Khê V/v giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách năm 2021 
Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 30/03/2022 của của UBND thị xã An Khê Thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã An Khê năm 2022
Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 25/03/2022 của Chủ tịch UBND thị xã An Khê V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trung tâm chính trị thị xã An Khê 
Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 24/03/2022 của Chủ tịch UBND thị xã An Khê V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê dịch vụ hạn tầng Wifi công cộng năm 2022; thuộc dự án: Thuê dịch vụ hạ tầng Wifi công cộng 04 điểm trên địa bàn thị xã An Khê 
Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 18/03/2022 của UBND thị xã An Khê v/v thu hồi đất để phát triển Kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Lê Thị Nghĩa 
Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 18/03/2022 của UBND thị xã An Khê V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (Phường An Phước - thị xã An Khê - Đợt 5) 
Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 18/03/2022 của UBND thị xã An Khê v/v thu hồi đất để phát triển Kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Trịnh Huy Cường
Bản tin Cải cách hành chính năm 2021
 
Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 01/03/2022 của UBND thị xã An Khê Ban hành chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của thị xã An Khê
Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày  24/02/2022 của Chủ tịch UBND thị xã An Khê V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Mua sắm phần mềm Quản lý tài chính nhu cầu tiển lương hoàn thành
Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của Chủ tịch UBND thị xã An Khê V/v phê duyệt kế hoạch lụa chọn nhà thầu công trình: Đập làng Nhoi
Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của Chủ tịch UBND thị xã An Khê V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bàu Bàng xã Cử An
Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của Chủ tịch UBND thị xã An Khê V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THCS Mai Xuân Thương 
Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND thị xã An Khê  V/v phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lấp qua mạng một giai đoạn một túi hồ sơ Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và thiết bị; thuộc dự án: Hạn tầng cụm công nghiệp An Khê
Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 18/02/2022  của UBND thị xã An Khê V/v giao kế hoạch vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương năm 2022 (đợt 3)
Quyết định số 356/QĐ-UBND  ngày 17/02/2022 của UBND thị xã An Khê Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo chế độ một của liên thông thuộc Văn phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Quyết định số 349/QĐ-UBND - 15/02/2022 của  Chủ tịch UBND thị xã An Khê V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Đường nối từ quốc lộ 19 đường Quang trung
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sân vận động phường An Phước
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mở rộng, bổ sung hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường Nội thị
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình dự án: Trường Tiểu học Trần Phú (cơ sở 2)
Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 10/02/2022  của UBND thị xã An Khê V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trồng dặm cây xanh, hoa, thảm cỏ cây cảnh, cây trang trí các khu vực công cộng
Quyết định Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của thị xã An Khê 
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sân vận động phường An Phước 
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bàu Cầu Sình 
Công văn số 129/UBND-TTr ngày 02/02/2022 của UBND thị xã An Khê về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai
Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác Trang trí Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022
Phối hợp tham gia trả lời phiếu điều tra XHH xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của tỉnh
Phê duyệt kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022
Quyết định số 102/QĐ-UBND  ngày 18/01/2022 của Chủ tịch UBND thị xã An Khê  V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Trường Mẫu giáo Sơn Ca
Công văn số 87/UBND-NV ngày 18/01/2022 của UBND thị xã An Khê  V/v triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác CCHC năm 2022
Công văn số 72/UBND-PVHTT ngày 17/01/2022 của UBND thị xã An Khê V/v tăng cường sử dụng hệ thống" Một cửa điện tử" dịch vụ công trực trực tuyến độ 3, mức độ 4 và cập nhạt thông tin lên cổng/ trang thông tin điện tử
Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 07/01/2022của Chủ tịch UBND thị xã An Khê V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường Lê Lai
Lịch tiếp công dân Quý I năm 2022 của Chủ tịch UBND thị xã 
Kế hoạch số 186/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND thị xã An Khê  Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022 của thị xã An Khê 
Quyết định số 5831/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND thị xã An Khê Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của thị xã An Khê  
Quyết định số 5830/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Chủ tịch UBND thị xã An Khê Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 của thị xã An Khê 
Quyết định số 5740/QĐ-UBND - 27/12/2021 của UBND thị xã An Khê V/v điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thị xã 
Quyết định số 5741/QĐ-VP - 27/12/2021  của UBND thị xã An Khê V/v giao kế hoạch vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương năm 2022 (đợt 1) 
Thông tin cuộc đấu giá đất trên địa bàn thị xã An Khê
Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất ở, với các thửa đất trên đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Tân, thị xã An Khê
Quyết định số 4985/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường đất và tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án: Đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Anh Hùng Núp đến đường Nguyễn Trung Trực và từ đường Nguyễn Nhạc đến hẻm 78 đường Võ Văn Dũng); hạng mục: Nâng cấp, mở rộng mặt đường, bó vỉa, đan rãnh, hệ thống thoát nước (ĐỢT 2)
Quyết định số 5016/QD-UBND ngày 05/11/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án: Mở rộng Nghĩa trang Nhân dân thị xã An Khê; Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước 
Quyết định số 4984/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường đất và tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án: Đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Anh Hùng Núp đến đường Nguyễn Trung Trực và từ đường Nguyễn Nhạc đến hẻm 78 đường Võ Văn Dũng); hạng mục: Nâng cấp, mở rộng mặt đường, bó vỉa, đan rãnh, hệ thống thoát nước
Quyết định số 4983/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc phê duyệt dự toán chi phí tổ chức bồi thường đất và chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: xây dựng trụ sở làm việc Công an xã Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai 
Quyết định số 4971/QD-UBND ngày 04/11/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại một số tuyến đường trên địa bàn các phường: An Phú, An Tân,  thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
Quyết định số 4685/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc phê duyệt phương án bồi thường đất, tài sản trên đất và chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án:  Đường nội thị thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai  
Quyết định số 4687/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
Quyết định số 4688/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (Đường nội thị thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai; hạng mục: Đường quy hoạch D1 và đường vào UBND phường An Tân; Lê Quang Trung
Quyết định số 4689/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 
Quyết định số 4690/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
Quyết định số 4691/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND thị xã An Khê về việc phê duyệt phương án bồi thường đất, tài sản trên đất và chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án:  Đường nội thị thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai 
Quyết định số 4692/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
Quyết định số 4641/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND thị xã An Khê V/v giao chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới năm 2022 nguồn vốn ngân sách thị xã  
Thông báo số 497/TB-UBND ngày 08/10/2021 của UBND Thị Xã An Khê Về lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị xã (Quý IV-2021) 
Chi tiết xem tại đây.
 V/v tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 
Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND tỉnh bầu tại thị xã An Khê 6 tháng cuối năm 2021:
 
Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 13/08/2021 của UBND thị xã An Khê V/v phê duyệt quyết toán dự toán hoang thành: sử chữa nút tín hiệu giao thông 
Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 12/08/2021 của UBND thị xã An Khê V/v phân bổ vốn thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn kết dư ngân sách nhà nước năm 2020 (đợt 1)
Công văn 17/HĐPHPBGDPL - 10/8/2021 - V/v triển khai các hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 
Ngày 27/7/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn 16-HD/BTGTW về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 về việc Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 (đợt 1) 
Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh Gia Lai V/v Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 (đợt 1) 
Chương trình Kỳ họp thứ Hai - HĐND thị xã An Khê lần thứ XIII 
467/Tb-QLTT - 23/07/2021 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai Thông báo về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh và đường dây nóng của Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai 
Chi tiết xem tại đây. 
 
Triển khai tuyên truyền trong tháng 7/2021 (lần 4)
Thông báo số 393/TB-UBND ngày 20/07/2021 của UBND Thị Xã An Khê Về lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị xã 
Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 16/07/2021 của UBND Thị Xã An Khê  Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án: Đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Anh Hùng Núp đến đường Nguyễn Trung Trực và từ đường Nguyễn Nhạc đến hẻm 78 đường Võ Văn Dũng); hạng mục: Nâng cấp, mở rộng mặt đường, bó vỉa, đan rãnh, hệ thống thoát nước
Bộ tài liệu ISO | 03/07/2021
Tài liệu ISO
Tải bộ tài liệu tại đây: tải ISO
Quyêt định phê duyệt dự toán mua sắm thiết bị bảo mật an toàn kết nối mạng đến cấp xã trên địa bàn thị xã An Khê
Ngày 15/6/2021, UBND thị xã ban hành Báo cáo số 292/BC-UBND về việc Bao cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng năm 2021. Tải Báo cáo tại đây
Để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh; tăng cường sự giám sát của tổ chức, cá nhân đối với hoạt động của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; khắc phục bệnh quan liêu, trì trệ, đảm bảo tính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch và đúng pháp luật trong giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân.
Thông báo thí sinh trúng tuyến kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020 của thị xã An Khê
Tải về tại đây.
Hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 5 (lần 05), cụ thể như sau:
Hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trong tháng 5 năm 2021 (lần 3):
Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Những giá trị cốt lõi nhất trong tư tưởng của Người đã được cán bộ, đảng viên và đông đảo người dân Gia Lai cụ thể hóa bằng những hành động, việc làm ý nghĩa, thiết thực. Từ đó đã xuất hiện nhiều gương người tốt-việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo và được nhân rộng, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển nhanh, bền vững. 
Tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Thông báo điểm chấm phúc khảo vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 của thị xã An Khê.
Chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã về thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn thị xã
Về việc tổ chức hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sách và vệ sinh môi trường năm 2021.
Thông báo điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020 của thị xã An Khê
Thông báo lịch tiếp công dân Quý II năm 2021 của Chủ tịch UBND thị xã
- Tháng 4: tiếp ngày 15, ngày 20;
- Tháng 5: tiếp ngày 05, ngày 17, ngày 20;
- Tháng 6: tiếp ngày 04, ngày 15, ngày 21.
Tải thông báo chi tiết tại đây: Tải xuống
Kết luận thanh tra Trường Nguyễn Viết Xuân
Ngày 31/3/2021 UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND về việc kiểm tra công tác CCHC trên địa bàn thị xã năm 2021. Tải kế hoạch tại đây
Quyết định triển khai dự án Đường liên xã đi khu di tích Miếu Bà, xã Cửu An
Xem chi tiết tại đây.
Quyết định phê duyệt phương án bồi thường dự án: Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, đoạn từ Km67+00 đến Km70+740 (QL 19). Xem chi tiết tại đây.
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020 của UBND thị xã An Khê. Chi tiết xem tại đây.
Thông báo số 30/TB-PTNMT ngày 29/03/2021 của Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã An Khê Thông báo v/v công khai KHSDĐ năm 2021 của Thị xã An Khê
Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc phê chuẩn số khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VX và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Cửu An, thị xã An Khê. Chi tiết tải về tại đây.
Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc phê chuẩn số khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VX và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Tây Sơn, thị xã An Khê. Chi tiết tải về tại đây.
Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc phê chuẩn số khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VX và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Xuân An, thị xã An Khê. Chi tiết tải về tại đây.
Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc phê chuẩn số khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VX và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Tú An, thị xã An Khê. Chi tiết tải về tại đây.
Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc phê chuẩn số khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VX và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường An Tân, thị xã An Khê. Chi tiết tải về tại đây.
Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc phê chuẩn số khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VX và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường An Phước, thị xã An Khê. Chi tiết tải về tại đây.
Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc phê chuẩn số khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VX và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Ngô Mây, thị xã An Khê. Chi tiết tải về tại đây.
Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc phê chuẩn số khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VX và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Song An, thị xã An Khê. Chi tiết tải về tại đây.
Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc phê chuẩn số khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VX và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường An Phú, thị xã An Khê. Chi tiết tải về tại đây.
Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc phê chuẩn số khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VX và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường An Bình, thị xã An Khê. Chi tiết tải về tại đây.
Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc phê chuẩn số khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa VX và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Thành An, thị xã An Khê. Chi tiết tải về tại đây.
Hoàn thành dự án san nền đường trong khu tái định cư di tích Tây Sơn Thượng đạo, hạng mục san nền đường giao thông và hệ thống thoát nước. Chi tiết tải về tại đây.
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà nhà thầu công trình thay thế hệ thống đèn vàng cảnh báo giao thông. Chi tiết tải về tại đây.
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà nhà thầu dự án lập quy hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Chi tiết tải về tại đây.
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà nhà thầu dự án lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Chi tiết tải về tại đây.
Ngày 15/3/2021, UBND thị xã ban hành Báo cáo số 112/BC-UBND về việc Bao cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2021. Tải Báo cáo tại đây
Tổng Kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 27/11/2015 của Ban Thường Vụ Thị ủy về công tác Bảo vệ môi trường.
Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 05/03/2021 của UBND tỉnh Gia Lai V/v Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã An Khê 
Thông báo số 12/TB-UBBC ngày 01/3/2021 Phân công nhiệm vụ các thành viên ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã An Khê khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Chi tiết tải Văn bản tại đây. 
Kế hoạch Số 06/KH-UBBC ngày 26/02/2021 của Ủy ban nhân dân Bầu cử Đại biểu HĐND thị xã An Khê khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 về triển khai  thực hiện công tác bầu cử Đại biểu HĐND thị xã An Khê khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Chi tiết tải về tại đây.
Nghị quyết số 05/NQ-UBBC ngày 26/02/2021 Nghị quyết về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách
các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu đươc bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã An Khê khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Chi tiết tải Văn bản tại đây. 
Công văn số 200/UBND-PTCKH ngày 23/02/2021 của UBND thị xã An KhêV/v đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thị xã An Khê
Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 09/02/2021 V/v tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chi tiết tải về tại đây.
Thông báo về việc giải cứu nông sản và hoa Tết ứng phó với dịch bệnh Covid-19 như sau:
Về việc triển khai xây dựng phương án, lập dự án xử lý triệt để cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn thị xã
Ngày 29/1/2021, UBND thị xã ban hành Quyết định số  237/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2021. Tải Quyết định tại đây
Thông báo lịch tiếp công dân Quý I năm 2021 của Chủ tịch UBND thị xã
- Tháng 1: tiếp ngày 15, ngày 20;
- Tháng 2: tiếp ngày 5, ngày 22;
- Tháng 3: tiếp ngày 5, ngày 22.
Tải thông báo chi tiết tại đây: Tải xuống
Chủ tịch UBND thị xã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê dịch vụ hạ tầng wifi công cộng năm 2021; thuộc dự án: Thuê dịch vụ hạ tầng wifi công cộng tại 04 điểm trên địa bàn thị xã An Khê tại Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 05/01/2021: Tải xuống Quyết định
Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2021 của thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai 
Ngày 30/12/2020, UBND thị xã ban hành Quyết định số 2685/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát TTHC năm 2021. Tải Quyết định tại đây
Về việc đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong dịp lễ tết dương lịch, tết nguyên đán và mùa lễ hội xuân Tân Sửu năm 2021 đối với các dự án giao thông đang triển khai trên địa bàn thị xã
Ngày 29/12/2020, UBND thị xã ban hành Quyết định số 2664/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của thị xã An Khê. Tải Quyết định tại đây
Ngày 29/12/2020, UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của thị xã An Khê. Tải Kế hoạch tại đây
Kết quả thực hiện 05 chỉ tiêu môi trường trong chương trình MTQGXDNTM năm 2020 và Kế hoạch mục tiêu, phương hướng năm 2021
Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nghiên cứu, phát triển sáng tạo lý luận ở Việt Nam càng mang giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Nghiên cứu và phát triển lý luận được coi là công cụ nền tảng để xây dựng Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; đồng thời, tìm ra lời giải cho những bài toán hóc búa mà thực tiễn đặt ra, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của giai cấp và dân tộc trong thời đại mới.

Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.

Thấm nhuần lời dạy của V.I.Lênin “Kẻ thù bên trong tệ hại nhất của chúng ta, chính là anh chàng quan liêu... Chúng ta phải gạt bỏ kẻ thù đó”, Hồ Chí Minh khẳng định “bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của Chính phủ.
Ngày 27/11/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai ban hành Văn bản số 2761/SKHĐT-XTĐT về việc hướng dẫn triển khai các dự án trong danh mục kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020-2021.
Tải văn bản tại đây: Tải xuống
 
Ngày 25/11/2020, UBND thị xã ban hành Báo cáo số 643/BC-UBND báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2020. Tải Báo cáo tại đây
Ngày 18/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 633/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2020-2021
Tải Quyết định chi tiết tại đây: Tải xuống
Tổng kết phong trào thi đua xây dựng đô thị xanh và thông minh gắn với xây dựng đô thị phát triển bền vững và thân thiện môi trường năm 2020
Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 27/11/2015 của Ban Thường Vụ Thị ủy về công tác BVMT
Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong mùa bão, lũ trên địa bàn thị xã.
Doang nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát ban hành Thông báo đấu giá số 167/2020/TBĐG-ĐP ngày 29/10/2020 về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
Tải chi tiết Thông báo tại đây: Tải xuống
Tải xuống sơ đồ phân lô tại đây: Tả xuống
Ủy ban nhân dân thị xã An Khê ban hành Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Tân, thị xã An Khê.
Tải Quyết định chi tiết tại đây: Tải xuống
Thông báo lịch tiếp công dân Quý IV năm 2020 của Chủ tịch UBND thị xã
- Tháng 10: tiếp ngày 15 và ngày 30;
- Tháng 11: tiếp ngày 6, ngày 16 và ngày 26;
- Tháng 12: tiếp ngày 15 và 25.
Tải Thông báo chi tiết tại đây: tải xuống
Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã An Khê Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
Đơn vị, tổ chức quan tâm có thể tải thông báo chi tiết tại đây: Tải xuống thông báo; Tải xuống phụ lục chi tiết
Thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã tập trung nguồn lực và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để xây dựng làng nông thôn mới (NTM) trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nhờ đó, cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội có sự chuyển biến rõ rệt, đời sống người dân từng bước được cải thiện.
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo số: 34/TB-UBND ngày 11-08-2020 về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh 2/9
Ủy ban nhân dân thị xã An Khê ban hành Thông báo số 187/TB-UBND ngày 06/8/2020 về việc điều chỉnh thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển công chức cá cơ quan hành chính thuộc thị xã An Khê năm 2020. Theo đó, thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển sẽ kéo dài đến 17 giờ 00 phút ngày 31/8/2020.
Tải chi tiết Thông báo tại đây: Tải xuống!
Ủy ban nhân dân thị xã An Khê ban hành Thông báo số 177/TB-UBND về việc tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển công chức các cơ quan hành chính thuộc thị xã An Khê năm 2020
Tải Thông báo chi tiết tại đây: Tải xuống
Thông báo lịch tiếp công dân Quý III năm 2020 của Chủ tịch UBND thị xã
- Tháng 7: tiếp ngày 10, ngày 15 và ngày 30;
- Tháng 8: tiếp ngày 10, ngày 17 và ngày 25;
- Tháng 9: tiếp ngày 4, ngày 15 và ngày 25.
Tải Thông báo chi tiết tại đây: Tải xuống
Ngày 01/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 1363/KH-UBND tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai.
Tải Kế hoạch chi tiết tại đây: Tải xuống
Báo cáo số 250/BC-UBND ngày 26/5/2020
Chủ tịch UBND thị xã An Khê ban hành Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Lắp đặt bổ sung hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 19 xã Song An và sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thị xã.
Tải Quyết định tại đây: Tải xuống
Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2020), NXB Kim Đồng ra mắt ấn phẩm mới Suốt đời học Bác.
Công trình: Sửa chữa vĩa hè trước trụ sở Công an thị xã và Ban Chỉ huy quân sự thị xã; địa điểm: Phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
Tải Quyết định tại đây: Tải xuống
Công trình: Trụ sở HĐND -UBND phường An Bình; hạng mục: sửa chữa hội trường, nhà vệ sinh
Tải quyết định tại đây: Tải xuống
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền ở thị xã An Khê triển khai nghiêm túc, có hiệu quả. Không ít tấm gương điển hình xuất hiện và nhiều phong trào có sức lan tỏa đã tạo nên những chuyển biến rõ nét tại địa phương.
Thực hiện Văn bản số 812-CV/TU ngày 05/5/2020 của Thị ủy An Khê, Cổng thông tin điện tử thị xã đăng tải dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 để các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân trên địa bàn thị xã tham gia góp ý.

Tải Toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị tại đây: Tải về

Các cơ quan, đơn vị và nhân dân có thể góp ý theo nội dung tại Văn bản số 812-CV/TU ngày 05/5/2020 của Thị ủy An Khê hoặc góp ý trực tiếp tại mục "Dự thảo Báo cáo chính trị" của chuyên mục này. Mọi ý kiến góp ý sẽ được Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thị xã tổng hợp, gửi về cơ quan chức năng để tổng hợp và công khai theo quy định.
Chủ tịch UBND thị xã ban hành Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 Phê duyệt phương án tự thực hiện dịch vụ đô thị năm 2020. Tải Quyết định tại đây: Tải xuống
Chủ tịch UBND thị xa ban hành Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 về việc Phê duyệt hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn qua mạng một giai đoạn hai túi hồ sơ gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; thuộc dự án: Đường Quốc lộ 19 đến Tỉnh lộ 669 (đi qua các xã: Song An, Cửu An, Xuân An, Tú An - Đoạn Km8+00 - Km17+500m.
Tải Quyết định tại đây: Tải xuống
Chủ tịch UBND thị xa ban hành Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 về việc Phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp qua mạng một giai đoạn hai túi hồ sơ. Gói thầu số 1: Xây dựng công trình; thuộc dự án: Đường Quốc lộ 19 đến Tỉnh lộ 669 (đi qua các xã: Song An, Cửu An, Xuân An, Tú An - Đoạn Km8+00 - Km17+500m.
Tải Quyết định tại đây: Tải xuống
Dự án: Trụ sở HĐND-UBND phường An Tân; hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc, cổng, hàng rào.
Tải Quyết định tại đây: Tải xuống
Dự án: Đường Nguyễn Du (Đoạn từ Đỗ Trạc đến Hai Bà Trưng); hạng mục: Bó vỉa, hệ thống thoát nước; địa điểm: phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
Tải Quyết định tại đây: Tải xuống
 
Văn phòng HĐN và UBND thị xã Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã từ ngày 01/4/2020
Chủ tịch UBND thị xã ban hành Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 về việc xuất ngân sách cấp kinh phí mua sắm phần mềm kiểm định giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tải Quyết định tại đây: Tải xuống
Thông báo lịch tiếp công dân Quý II năm 2020 của Chủ tịch UBND thị xã
- Tháng 4: tiếp ngày 15 và ngày 24 tháng 4;
- Tháng 5: tiếp ngày 5, ngày 15 và ngày 25;
- Tháng 6: tiếp ngày 5, ngày 15 và ngày 25.
Tải Thông báo chi tiết tại đây: Tải xuống
 
Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND về kiểm tra CCHC trên địa bàn thị xã năm 2020
Chủ tịch UBND thị xã ban hành Quyết định số 661/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra CCHC trên địa bàn thị xã năm 2020
Ban Thường vụ Thị ủy An Khê, tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ
76/BC-UBND Báo cáo công tác CCHC trên địa bàn thị xã Quý I năm 2020
Báo cáo số 61/BC-UBND về công tác cải cách hành chính quý I năm 2020
File âm thanh hướng dẫn cách ly y tế tại hộ gia đình phòng, chống bệnh Covid-19 (nCoV)
Ngày 20/02/2020, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 68/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020-2021. Tải Quyết định tại đây: Tải xuống
Công văn số 184/UBND-TNMT về việc hạn chế khai thác, sử dụng nước dưới đất trên dịa bàn thị xã
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số  67/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã An Khê
Tải Quyết định tại đây: Tải xuống
Triển khai tháng vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 1 năm 2020 trên địa bàn thị xã.
Về xã Xuân An thị xã An Khê hôm nay, dễ dàng cảm nhận được những đổi thay trên xã nông thôn mới. Kinh tế - xã hội của địa phương đã có những bước phát triển quan trọng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một được nâng lên.
190/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt dự toán mua sắm tập trung năm 2020
Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 13/1/2020 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Trường mẫu giáo Ban Mai
Gói thầu số 1: Thi công xây dựng đường Nguyễn Nhạc
Lịch tiếp công dân Quý I năm 2020 của Chủ tịch UBND thị xã An Khê
Ủy ban nhân dân thị xã ban hàn quyết định số 3632/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 về việc ban hành Kế hoạch CCHC năm 2020
Ủy ban nhân dân thị xa ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND về tuyên truyền CCHC năm 2020
Báo cáo công tác CCHC thị xã An Khê năm 2019
Ủy ban nhân dân thị xã An Khê ban hành Quyết định số 3063/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã An Khê; hạng mục: Cải tạo, nâng cấp khối phòng học, tường rào, sân bóng chuyền, bể nước PCCC, mua sắm thiết bị giảng dạy.
Tải Quyết định chi tiết tại đây: Tải xuống
Tổng hợp từ các nguồn vốn
Tổng hợp các nguồn vốn triển khai dự án
Tổng hợp từ các nguồn vốn
Ủy ban nhân dân thị xã An Khê ban hành Quyết định số 2874/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 về việc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 mua sắm thiết bị dạy và học; thuộc dự án: Mua sắm thiết bị dạy và học năm 2019.
Tải Quyết định chi tiết tại đây: Tải xuống
Trường tiểu học Trần Quốc Toản, thị xã An Khê
tại UBND xã Thành An, thị xã An Khê
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn thị xã An Khê, trong 10 năm qua, Hội nông dân thị xã An Khê đã vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia, góp phần vào sự phát triển chung bộ mặt nông thôn của thị xã.
trên địa bàn phường An Bình
trên địa bàn thị xã
Ban quản lý dự án đầu tư thị xã ban hành Quyết định số 131/QĐ-BQL ngày 8/10/2019 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng; thuộc dự án: Nghĩa trang Liệt sĩ An Khê; hạng mục: hàng rào, san nền và các hạng mục phụ.
Tải Quyết định chi tiết tại đây: Tải xuống
Thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Tổ giúp việc BCĐ CCHC thị xã An Khê
Xã Thành An (thị xã An Khê) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2017. Phát huy những kết quả đạt được, từ đó đến nay, xã tiếp tục tập trung củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, hướng tới mục tiêu trở thành xã NTM kiểu mẫu vào năm 2020.
Ban Quản lý dự án đầu tư thị xã ban hành Quyết định số 105/QĐ-BQL ngày 12/9/2019 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 mua sắm thiết bị dạy và học thuộc dự án: Mau sắm thiết bị dạy và học năm 2019
Tải chi tiết Quyết định tại đây: Tải xuống
Báo cáo công tác CCHC quý III-2019
Ủy ban nhân dân thị xã An Khê ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hẻm 18 Nguyễn Trãi; hạng mục: Mở rộng nâng cấp nền, mặt đường và hệ thống thoát nước.
Tải Quyết định chi tiết tại đây: Tải xuống
Thông báo số 05/TB-PTNMT ngày 15.8.2019 của Phòng TNMT thị xã An Khê Thông báo về việc công bố công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã An Khê
Ủy ban nhân dân thị xã ban hành kế hoạch số 75/KH-UBND tiếp tục thực hiện CCHC và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của thị xã An Khê năm 2019, định hướng đến năm 2021
Văn bản số 661/TCKH 30.7.2019 Phòng TCKH Về việc thông tin và triển khai thực hiện Nghị quyết số 103/QN-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Gia Lai
Văn bản số 920/UBND-PKT - 30/7/2019 - UBND Thị Xã An Khê Về việc thông báo đăng ký tham gia Hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2019 tại Gia Lai
Thông báo số 132/TB-UBND - 24/7/2019 - UBND Thị Xã An Khê Về việc treo cở Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019)
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã ban hành Quyết định số 86/QĐ-BQL ngày 12/7/2019 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng Công trình: Đường Đỗ Trạc thị xã An Khê; Hạng mục: Bó vỉa, vỉa hè, cải tạo cục bộ nền mặt đường, đảo giao thông...
Tải Quyết định chi tiết tại đây: Tải xuống
Thông báo số 126/TB-UBND ngày 28.6.2019 của UBND thị xã An Khê Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị xã An Khê
Quyết định phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và Dự toàn Đề án thăm dò khoáng sản (dự kiến) để đấu giá quyết khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Thị xã An Khê.
Tải Quyết định tại đây: Tải xuống
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia lai ban hành Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch thị xã An Khê.
Tải Quyết định tại đây: Tải xuống
Quyết định số 1361/QĐ-UBND – 24.6.2019 - UBND Thị Xã An Khê Về việc ban hành Nội quy làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thị xã 
Chủ tịch UBND thị xã ban hành Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường Đỗ Trạc thị xã An Khê. Hạng mục: bó vỉa, vỉa hè, cải tạo cục bộ nền mặt đường...
Tải Quyết định chi tiết tại đây: Tải xuống
Báo cáo công tác CCHC 6 tháng năm 2019
Về việc triển khai thực hiện văn bản mới
Quyết định số 1201 QĐ-UBND ngày 22.5.2019 của UBND thị xã An Khê về việc phê duyệt dự toán dự án Hạ tầng Wifi công cộng tại 04 điểm trên địa bàn thị xã An Khê
Văn bản số 589  UBND-TCKH ngày 22.5.2019 của UBND thị xã An Khê về báo cáo định kỳ tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
Về việc tiếp tục tuyen tuyền phổ biến pháp luật ATGT đường bộ
Quyết định số 1188 QĐ-UBND – 20.5.2019 - UBND Thị Xã An Khê Về việc phê duyệt dự toán Nâng cao năng lực kiểm tra giám sát chương trình thuộc dự án 5 nâng cao năng lực và giám sát đánh giá thực hiện chương trình
Quyết định số 1189 QĐ-UBND – 20.5.2019 - UBND Thị Xã An Khê Về việc phê duyệt dự toán tổ chức hội nghị tập huấn; thuộc tiểu dự án 3 Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn làng đặc biệt khó khăn
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019
Báo cáo công tác CCHC quý II-2019
Quyết định số 1119 QĐ-UBND – 10.5.2019 - UBND Thị Xã An Khê về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập quy hoạch phân khu đô thị, thuộc dự án : quy hoạch phân khu đô thị (dọc sông ba) phường An Bình 
Thông báo số 53 TB-UBND ngày 10.5.2019 Về việc tiếp nhận phản ánh  kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn thị xã 
Thông báo số 53/TB-UBND ngày 10/5/2019 của UBND thị xã An Khê về việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn thị xã An Khê
Văn bản số 496 UBND-PQLDT – 03.5.2019 - UBND Thị Xã An Khê về việc lấy ý kiến quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị xã An Khê
Sáng 22/4/2019, thị xã An Khê đã tổ chức Lễ công bố xã Song An đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018. Đến dự và chúc mừng buổi lễ có lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh, thị xã, các đơn vị kết nghĩa, cán bộ lãnh đạo và đông đảo bà con nhân dân xã Song An
Chiều 22/4, thị xã An Khê đã tổ chức Lễ công bố xã Tú An đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).
50 TB-UBND 12.4.2019 Nghi gio To Hung Vuong va 1.5
Thông báo công khai và lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thị xã An Khê
Quyết định số 710 QĐ-UBND – 19.3.2019 - UBND Thị Xã An Khê về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị (dọc sông ba) phường An Bình  
Báo cáo công tác CCHC quý I-2019
Kế hoạch Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về xây dựng đời sống văn hoá cơ sở năm 2019, kèm theo câu hỏi thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã ban hành Quyết định số 437/QĐ-BQL ngày 22/02/2019 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Thi công xây dựng; thuộc dự án: Trường THCS Lê Lai, xã Thành An, thị xã An Khê; hạng mục: Nhà học bộ môn.
Tải Quyết định chi tiết tại đây: Tải xuống
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ban hành Quyết định số 35/QĐ-BQL ngày 20/02/2019 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thi công xây dựng: Đường Võ Thị Sáu (Đoạn đường Lý Thái Tổ đến giáp Đak Pơ); hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước.
Tải Quyết định chi tiết tại đây: Tải xuống
 
Ban quản lý đầu tư xây dựng thị xã ban hành Quyết định số 24/QĐ-BQL ngày 14/02/2019 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thi công xây dựng; thuộc dự án: Trường tiểu học Lý Tự Trọng (Cơ sở 2); hạng mục: 04 phòng phục vụ học tập, 02 phòng văn hóa, thư viện, trang thiết bị.
Tải Quyết định chi tiết tại đây: Tải xuống
UBND thị xã ban hành Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 về việc phân bổ dự toán mua sắm tập trung năm 2019
Tải Quyết định chi tiết tại đây: Tải xuống
Quyết định số 252 QĐ-UBND – 24.01.2019 - UBND Thị Xã An Khê về việc phân bổ dự toán mua sắm tập trung 2019
Báo cáo số 16 BC-UBND – 11.01.2019 - UBND Thị Xã An Khê đầu tư, mua sắm, sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Chủ tịch UBND thị xã ban hành Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THCS Lê Lai, xã Thành An, thị xã An Khê; hạng mục: Nhà học bộ môn.
Tải Quyết định chi tiết tại đây: Tải xuống
Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường Trần Hưng Đạo (Đoạn tiếp giáp vỉa hè bờ kè sông Ba đến đường Trần Phú); hạng mục: Vỉa hè và hệ thống thoát nước.
Tải Quyết định chi tiết tại đây: Tải xuống
Ủy ban nhân dân thị xã An Khê ban hành Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường Nguyễn Trãi (đoạn từ đường Hoàng Văn Thụ đến đường Nguyễn Công Trứ); hạng mục: Bó vỉa, hệ thống thoát nước.
Tải Quyết định chi tiết tại đây: Tải xuống
Chủ tịch UBND thị xa ban hành Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường Võ Thị Sáu...
Tải chi tiết Quyết định tại đây: Tải xuống
Ủy ban nhân dân thị xã An Khê ban hành Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường Nguyễn Du (đoạn từ đường Đỗ Trạc đến đường Hai Bà Trưng); hạng mục: Bó vỉa, hệ thống thoát nước.
Tải Quyết định chi tiết tại đây: Tải xuống
Ủy ban nhân dân thị xã An Khê ban hành Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường Hai Bà Trưng (đoàn từ đường Đỗ Trạc đến đường Nguyễn Du); hạng mục: Vỉa hè và hệ thống thoát nước.
Tải Quyết định chi tiết tại đây: Tải xuống
Thông báo số 510 TB-STNMT ngày 24.12.2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai việc hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 
Thong bao 252 UBND-VP Tuyen dung Giao vien 2018
V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác CCHC trên địa bàn thị xã 03 tháng cuối năm 2018
Tuyển dụng công chức hành chính các cơ quan hành chính nhà nước Thị xã An Khê năm 2018
Văn phòng HĐND và UBND thông báo việc chuyển trụ sở làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã An Khê, như sau:
 
V/v triển khai Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày tỉnh Gia Lai
Triển khai Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh Gia Lai
Phối hợp triển khai kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức
Công khai Thủ tục hành chính (807)
Công khai Thủ tục hành chính (804)
Công khai Thủ tục hành chính (756)
Công khai Thủ tục hành chính (755)
Hưởng ứng tham gia Cuộc thi "Sáng kiến, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên".
Công văn số 434/PNV-CCVC ngày 01/8/2018 của Phòng Nội vụ thị xã An Khê về Sao gửi văn bản số 189/VĐTCBHN-ĐT ngày 14/6/2018 của Vienj đào tạo cán bộ Hà Nội
V/v triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ
Thông báo Lịch tiếp công dân thường xuyên của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã An Khê, nhiệm kỳ 2016-2021
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã, Phòng Nội vụ sao gửi các thông báo chiêu sinh trên Cổng thông tin điện tử thị xã An Khê để các đơn vị biết, phổ biến và đăng ký tham gia, cụ thể:
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 về Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2021. Tải Quyết định chi tiết tại đây: Tải xuống
Công văn số 457/UBND-VP ngày 07/5/2018 của UBND thị xã An Khê về việc triển khai thực hiện Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.
Quy định tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính
Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh Gia Lai Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Thông báo: Đấu giá Tài sản
Treo cờ Tổ quốc nhân dịp Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ An Khê (14/3/1948 -14/3/2018)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã, Phòng Nội vụ sao gửi các thông báo tuyển sinh trên Cổng thông tin điện tử thị xã An Khê tại địa chỉ:  http://ankhe.gialai.gov.vn để các đơn vị biết, phổ biến và đăng ký tham gia, cụ thể:
 
Thực hiện Thông báo số 03/TB-VP ngày 04/01/2018 của Văn phòng Úy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất và treo cờ Tổ quốc, Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thị xã thông báo thời gian treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn thị xã như sau:
KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN THÁNG 12/2017
Chào mừng tết Dương lịch năm 2018, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã thông báo thời gian treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Dương lịch trên địa bàn thị xã như sau:
Về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính thuộc thị xã An Khê năm 2017

1-(1).JPG
2-(1).JPG
3-(1).JPG
Thông báo số 209/TB-UBND
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2017) và Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2017), UBND tỉnh thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ trong toàn tỉnh như sau:
Thông báo Lễ viếng các Anh hùng Liệt sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu - Năm 2017
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia lai ban hành Quyết định số 943/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 Bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2018. Tải Quyết định tại đây: Tải xuống
Về thời gian, địa điểm thi phỏng vấn công chức cấp xã năm 2016
Về ban hành nội quy phỏng vấn, kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2016 huyện Kông Chro
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2016
Về hướng dẫn nội dung ôn tập, địa điểm và thời gian thi phỏng vấn kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2016
Công điện khẩn lần thứ 4 về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống mưu lũ trên địa bàn
Công điện lần thứ 2 tiếp tục tăng cường công tác phòng chống, ứng phó do ảnh hưởng của mưa và xả lũ của Công ty thủy điện An Khê - Knat
Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị xã từ tháng 10/2016 đến 12/2016 tại trụ sở TCD thị xã

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 phe duyệt danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư giai đoạn 2016-2018. Tải Quyết định tại đây: Tải xuống
(GLO)- Từ ngày 22-9 đến ngày 24-9 năm 2016 tại tỉnh Phú Thọ, Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị thông báo khảo cổ học lần thứ 51-năm 2016.
Trên cơ sở Thông báo số 1320/TB-SNV ngày 13/9/2016 của Sở Nội vụ về việc dụng viên chức giáo viên năm 2016, Ủy ban nhân dân thị xã thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo viên thuộc thị xã An Khê năm 2016 như sau:
V/v tổ chức tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2016
Cách phòng ngừa và biện pháp xử lý khi phát hiện máy tính bị lây nhiễm mã độc Ransomware
V/v nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 71 Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9
(GLO)- Ủy ban nhân dân thị xã An Khê vừa xây dựng đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với di tích lịch sử-văn hóa Tây Sơn Thượng đạo giai đoạn 2017-2020.
(GLO)- Như một thói quen, sáng mùng 4 Tết Đinh Dậu (31-1) nhân dân khu vực Đông Gia Lai lại nô nức tập trung về khuôn viên An Khê Trường (thuộc Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo) dự Lễ kỷ niệm 228 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa (1789-2017). Đặc biệt, năm nay, mọi người còn được tham gia vào Hội hát cầu Huê-nét đặc sắc trong di sản văn hóa phi vật thể của người Việt vùng An Khê, lần đầu tiên được tái hiện trên chính quê hương mình.
TTO - “Những phát hiện khảo cổ học tại An Khê (tỉnh Gia Lai) thật sự đem lại niềm vui lớn cho giới khảo cổ học VN. Những phát hiện này có ý nghĩa bản lề trong việc nhận thức sự tồn tại của một thời đại đồ đá cũ ở Đông Nam Á.
V/v Thông báo thủ tục cấp chứng minh nhân dân, việc thực hiện thu các khoản thuế, phí, lệ phí trong thực hiện các thủ tục hành chính về thực hiện tại BPTN&TKQ
Lịch công tác Tuần thứ 15 (04/4/2016-10/4/2016) của LĐ UBND thị xã:
(GLO)- Có thể nói khảo cổ học thời đại đồ đá ở Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng là vùng đất hứa của khảo cổ học thời đại đồ đá của đất nước Việt Nam. Mặc dù được khám phá khá muộn nhưng những gì đã phát hiện được cho thấy ở Gia Lai có tiềm năng rất lớn trong công tác nghiên cứu, sưu tầm, khai quật khảo cổ học, đặc biệt thời đại đá cũ-một trong những phát hiện mới có ảnh hưởng lớn trong nước cũng như quốc tế. Đó là những tín hiệu vui cho khảo cổ học Việt Nam nói chung và khảo cổ học Gia Lai nói riêng.
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thông báo treo cờ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh như sau:
Chào mừng kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015), Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thông báo treo cờ Tổ quốc trong toàn tỉnh như sau:
Ủy ban nhân dân thị xã An Khê thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã thuộc thị xã An Khê năm 2015 như sau:
Chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ trong toàn tỉnh như sau:
Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 16/9/2014 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 02 năm 2014-2015; Thông báo số 12/TB-UBND, ngày 04 tháng 3 năm 2015 về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 40 Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai.
Quyết định số 1883/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 của UBND thị xã An Khê
     Thực hiện Thông báo số 04/TB-UBND ngày 21/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 và treo cờ Tổ quốc, Ủy ban nhân dân thị xã thông báo:
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị xã trong quý I / 2015 tại Trụ sở tiếp công dân thị xã như sau:
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị xã tháng 01/2015:
- Lần 1: Thứ Sáu, ngày 16/01/2015.
- Lần 2: Thứ sáu, ngày 30/01/2015.
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị xã tháng 02/2015:
- Lần 1: Thứ sáu, ngày 13/02/2015.
- Lần 2: Thứ bảy, ngày 28/02/2015.
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị xã tháng 3/2015:
- Lần 1: Thứ sáu, ngày 13/3/2015.
- Lần 2: Thứ sáu, ngày 27/3/2015.
Trường hợp có sự thay đổi về thời gian tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Văn phòng Hội đồng nhân dân Và Ủy ban nhân dân thị xã sẽ có thông báo để công dân được biết.
Chiều 22/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của Chủ tịch UBND thị xã An Khê Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân thị xã An Khê. 
Phát triển nông nghiệp phải gắn kết chặt chẽ với phát triển nông thôn, trong đó quy hoạch nông thôn là yếu tố tiên quyết đầu tiên. Trên thế giới, quy hoạch xây dựng nông thôn mới không còn xa lạ và cũng có rất nhiều bài học kinh nghiệm thành công. Tuy nhiên, vẫn còn đó câu hỏi chính vẫn còn để ngỏ cần được đặt ra với công tác quy hoạch nông thôn mới theo hướng bền vững: “Quy hoạch là để phát triển nhưng cần theo cách tiếp cận nào và định hướng nào?”. Bài viết này dựa trên kinh nghiệm quốc tế để tìm lời giải đáp câu hỏi đó.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy tại Kết luận số 194-KL/TU ngày 30/6/2014; nhằm tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2014), Ủy ban nhân dân thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh, liệt sỹ, cụ thể như sau:
Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Gia Lai
Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND thị xã An Khê
Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 25/6/2014
Quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 25/6/2014 của UBND thị xã An Khê
Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 25/6/2014
Lịch tiếp công dân của Ủy ban nhân dân thị xã được duy trì vào sáng thứ 7 hàng tuần. 
Sáng 20-1, đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Đức cơ) đã tổ chức lễ phát động tham gia phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” ở làng Mook Trê, xã Ia Dom.
Đánh giá sau 2 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ông Kpă Thuyên-Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Trưởng ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nhận xét: “Chương trình đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân rất cao với ý thức sâu sắc rằng triển khai chương trình nông thôn mới là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với nông dân. Kết quả khả quan từ các xã điểm trên địa bàn tỉnh, dù chưa thực sự đồng đều giữa các vùng, song đã thể hiện sự thành công bước đầu của chương trình
Ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 03-CT/TW về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó Bộ Chính trị chỉ đạo các cấp ủy Đảng phải tập trung lãnh đạo việc làm theo phong cách Hồ Chí Minh.
Lời nói đi đôi với việc làm, đây là một trong những đạo lý làm người, mà Bác Hồ là một tấm gương sáng cho mọi thế hệ người học tập và làm theo.
Đầu năm 1969, nhân dịp toàn Đảng, toàn dân ta chuẩn bị kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng, lần kỷ niệm đầu tiên sau mấy năm chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ trên miền Bắc, nhận rõ tính cấp thiết của công tác tư tưởng chính trị ở thời điểm có ý nghĩa bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Rèn luyện và tu dưỡng đạo đức là vấn đề quan tâm hàng đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Người:
            
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017