CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


586/BC-UBND Báo cáo phân khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách thị xã năm 2019

586/BC-UBND Báo cáo phân khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách thị xã năm 2019

26/12/2018

26/12/2018

60/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách thị xã năm 2019

60/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách thị xã năm 2019

20/12/2018

20/12/2018

197/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách thị xã năm 2019

197/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách thị xã năm 2019

06/12/2018

06/12/2018

552/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện thu - chi ngân sách năm 2018 và dự toán thu - chi ngân sách năm 2019

552/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện thu - chi ngân sách năm 2018 và dự toán thu - chi ngân sách năm 2019

06/12/2018

06/12/2018

428/BC-UBND Báo cáo công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý III năm 2018

428/BC-UBND Báo cáo công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách quý III năm 2018

04/10/2018

04/10/2018

1803/QĐ-UBND Quyết định công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

1803/QĐ-UBND Quyết định công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

17/08/2018

17/8/2018

46/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

46/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

20/07/2018

20/7/2018

282/BC-UBND Báo cáo công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018

282/BC-UBND Báo cáo công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 

06/07/2018

6/7/2018

261/BC-UBND Báo cáo thuyết minh dự toán thu, chi năm 2019

261/BC-UBND Báo cáo thuyết minh dự toán thu, chi năm 2019

29/06/2018

29/6/2018

243/BC-UBND Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017

243/BC-UBND Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017

27/06/2018

27/6/2018


|<<1 2 3 4 5 6>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017