CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


145/NQ-HĐND ngày 18/12/2020

Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách thị xã năm 2021

18/12/2020

18/12/2020

103/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phân bổ nguồn kết dư ngân sách nhà nước năm 2019

103/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phân bổ nguồn kết dư ngân sách nhà nước năm 2019

31/07/2020

31/7/2020

88/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách thị xã năm 2020

88/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách thị xã năm 2020

19/12/2019

19/12/2019

60/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách thị xã năm 2019

60/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách thị xã năm 2019

20/12/2018

20/12/2018

32/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách thị xã năm 2018

32/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách thị xã năm 2018

22/12/2017

22/12/2017

Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 05/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017