CHUYÊN MỤC

Quyết định số 102/QĐ-UBND  ngày 18/01/2022 của Chủ tịch UBND thị xã An Khê  V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Trường Mẫu giáo Sơn Ca
Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 07/01/2022của Chủ tịch UBND thị xã An Khê V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường Lê Lai
Quyết định số 4983/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc phê duyệt dự toán chi phí tổ chức bồi thường đất và chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: xây dựng trụ sở làm việc Công an xã Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai 
Quyết định số 4984/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường đất và tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án: Đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Anh Hùng Núp đến đường Nguyễn Trung Trực và từ đường Nguyễn Nhạc đến hẻm 78 đường Võ Văn Dũng); hạng mục: Nâng cấp, mở rộng mặt đường, bó vỉa, đan rãnh, hệ thống thoát nước
Quyết định số 4985/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường đất và tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án: Đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Anh Hùng Núp đến đường Nguyễn Trung Trực và từ đường Nguyễn Nhạc đến hẻm 78 đường Võ Văn Dũng); hạng mục: Nâng cấp, mở rộng mặt đường, bó vỉa, đan rãnh, hệ thống thoát nước (ĐỢT 2)
Quyết định số 5016/QD-UBND ngày 05/11/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án: Mở rộng Nghĩa trang Nhân dân thị xã An Khê; Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước 
Quyết định số 4685/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc phê duyệt phương án bồi thường đất, tài sản trên đất và chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án:  Đường nội thị thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai  
Quyết định số 4686/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 
Quyết định số 4687/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
Quyết định số 4688/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (Đường nội thị thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai; hạng mục: Đường quy hoạch D1 và đường vào UBND phường An Tân; Lê Quang Trung
Quyết định số 4689/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
Quyết định số 4690/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
Quyết định số 4691/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND thị xã An Khê về việc phê duyệt phương án bồi thường đất, tài sản trên đất và chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án:  Đường nội thị thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai 
Quyết định số 4692/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND thị xã An Khê Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
Quyết định số 4641/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND thị xã An Khê V/v giao chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới năm 2022 nguồn vốn ngân sách thị xã  
Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 13/08/2021 của UBND thị xã An Khê V/v phê duyệt quyết toán dự toán hoang thành: sử chữa nút tín hiệu giao thông 
Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 12/08/2021 của UBND thị xã An Khê V/v phân bổ vốn thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn kết dư ngân sách nhà nước năm 2020 (đợt 1)
Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 16/07/2021 của UBND Thị Xã An Khê  Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường khi Nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án: Đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Anh Hùng Núp đến đường Nguyễn Trung Trực và từ đường Nguyễn Nhạc đến hẻm 78 đường Võ Văn Dũng); hạng mục: Nâng cấp, mở rộng mặt đường, bó vỉa, đan rãnh, hệ thống thoát nước
Quyêt định phê duyệt dự toán mua sắm thiết bị bảo mật an toàn kết nối mạng đến cấp xã trên địa bàn thị xã An Khê
Quyết định triển khai dự án Đường liên xã đi khu di tích Miếu Bà, xã Cửu An
Xem chi tiết tại đây.
Quyết định phê duyệt phương án bồi thường dự án: Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, đoạn từ Km67+00 đến Km70+740 (QL 19). Xem chi tiết tại đây.
Hoàn thành dự án san nền đường trong khu tái định cư di tích Tây Sơn Thượng đạo, hạng mục san nền đường giao thông và hệ thống thoát nước. Chi tiết tải về tại đây.
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà nhà thầu công trình thay thế hệ thống đèn vàng cảnh báo giao thông. Chi tiết tải về tại đây.
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà nhà thầu dự án lập quy hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Chi tiết tải về tại đây.
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà nhà thầu dự án lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Chi tiết tải về tại đây.
Ngày 27/11/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai ban hành Văn bản số 2761/SKHĐT-XTĐT về việc hướng dẫn triển khai các dự án trong danh mục kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020-2021.
Tải văn bản tại đây: Tải xuống
 
Ngày 18/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 633/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2020-2021
Tải Quyết định chi tiết tại đây: Tải xuống
Dự án: Trụ sở HĐND-UBND phường An Tân; hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc, cổng, hàng rào.
Tải Quyết định tại đây: Tải xuống
Dự án: Đường Nguyễn Du (Đoạn từ Đỗ Trạc đến Hai Bà Trưng); hạng mục: Bó vỉa, hệ thống thoát nước; địa điểm: phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
Tải Quyết định tại đây: Tải xuống
 
Ngày 20/02/2020, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 68/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020-2021. Tải Quyết định tại đây: Tải xuống
Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 13/1/2020 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Trường mẫu giáo Ban Mai
Tổng hợp các nguồn vốn triển khai dự án
Tổng hợp từ các nguồn vốn
Tổng hợp từ các nguồn vốn
Quyết định số 1201 QĐ-UBND ngày 22.5.2019 của UBND thị xã An Khê về việc phê duyệt dự toán dự án Hạ tầng Wifi công cộng tại 04 điểm trên địa bàn thị xã An Khê
Văn bản số 589  UBND-TCKH ngày 22.5.2019 của UBND thị xã An Khê về báo cáo định kỳ tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
Quyết định số 1188 QĐ-UBND – 20.5.2019 - UBND Thị Xã An Khê Về việc phê duyệt dự toán Nâng cao năng lực kiểm tra giám sát chương trình thuộc dự án 5 nâng cao năng lực và giám sát đánh giá thực hiện chương trình
Quyết định số 1189 QĐ-UBND – 20.5.2019 - UBND Thị Xã An Khê Về việc phê duyệt dự toán tổ chức hội nghị tập huấn; thuộc tiểu dự án 3 Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn làng đặc biệt khó khăn
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 về Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2021. Tải Quyết định chi tiết tại đây: Tải xuống
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia lai ban hành Quyết định số 943/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 Bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2018. Tải Quyết định tại đây: Tải xuống
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 phe duyệt danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư giai đoạn 2016-2018. Tải Quyết định tại đây: Tải xuống
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017