CHUYÊN MỤC


Default news teaser image
Hướng dẫn triển khai các dự án trong danh mục kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020-2021
Ngày 27/11/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai ban hành Văn bản số 2761/SKHĐT-XTĐT về việc hướng dẫn triển khai các dự án trong danh mục kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020-2021.

Default news teaser image
Danh mục bổ sung dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2020-2021
Ngày 18/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 633/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục dự...

Default news teaser image
Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020-2021
Ngày 20/02/2020, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 68/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020-2021. Tải Quyết định tại đây:

Default news teaser image
Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2021
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 về Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2021. Tải Quyết định chi tiết tại đây:

Default news teaser image
Bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2018
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia lai ban hành Quyết định số 943/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 Bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2018. Tải Quyết định tại đây:

Default news teaser image
Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2018
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 phe duyệt danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư giai đoạn 2016-2018. Tải Quyết định tại đây:
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017