CHUYÊN MỤC

DỰ KIẾN DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2020
  NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND thị xã)
               
STT Danh mục dự án Địa
điểm
 XD
(xã, phường)
Dự kiến quy mô Thời
gian
KC-
HT
Quyết định phê duyệt Đơn vị
thực hiện
Số, ngày, tháng, năm ban hành Tổng
mức
đầu tư
  TỔNG SỐ         161,430.0  
1 Đường nội thị thị xã An Khê An Tân 6 tuyến đường nội thị L=6,42Km nền, mặt đường, thoát nước, vỉa hè 2016-
2020
987/QĐ-UBND
ngày 30/10/2015
80,000.0  
1.1 Đường quy hoạch D1, hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước   L=671,84m, Bn=26,7m, Bm=15m; mặt đường BTN; HTTN; bó vỉa, đan rãnh       BQL DA
ĐT XD
1.2 Đường quy hoạch D3, hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước   L=620,56m, Bn=14,2m, Bm=7m; mặt đường BTN;  HTTN; bó vỉa, đan rãnh,       BQL DA
ĐT XD
1.3 Đường quy hoạch D4a, hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước   L=1089m, Bn=13m, Bm=7m; mặt đường BTN;  HTTN; bó vỉa, đan rãnh,       BQL DA
ĐT XD
1.4 Đường vào UBND phường An Tân   L=671,68m, Bn=15m, Bm=9m; mặt đường BTN; HTTN; bó vỉa, đan rãnh, vỉa hè        
2 Hạ tầng cụm công nghiệp An Khê An Bình San nền  33,04ha; đường Đ1 L=778,86m; Đ2=873,9m, Đ3=903,87m, Đ4=544,34m, Đ5=374,46m, HT điện, cấp thoát nước 2017-2021 1010/QĐ-UBND
ngày 31/10/2016
81,430.0  
2.1 Công trình chuyển tiếp            
(1) Đường trục Đ2    L=873,9m, Bn=21,25m, Bm=11,25m, KC Láng nhựa 3 lớp TCN 4.5Kg/m2 dày 3.5cm. Bó vỉa, HTTN       BQL DA
ĐT XD
(2) Đường trục Đ4    L=544,34m, Bn=21,25m, Bm=11,25m, KC Láng nhựa 3 lớp TCN 4.5Kg/m2 dày 3.5cm. Bó vỉa, HTTN       BQL DA
ĐT XD
2.2 Công trình khởi công mới            
(1) Đường trục Đ3    L=903,87m, Bn=25m, Bm=11,5m, KC Láng nhựa 3 lớp TCN 4.5Kg/m2 dày 3.5cm. Bó vỉa, HTTN 2020     BQL DA
ĐT XD
(2) Đường trục Đ5   L=374,46m; Bn=17,5m, Bm=7,5m, KC láng nhựa 3 lớp TCN 4.5Kg/m2 dày 3.5cm. Bó vỉa, HTTN 2020     BQL DA
ĐT XD
(3) Hệ thống điện   Xây dựng đường dây và 01 trạm biến áp 160KVA 2020     BQL DA
ĐT XD
(4) Hệ thống thoát nước thải   Tổng chiều dài thiết kế cống thoát nước thải L= 3.872,0m bằng cống tròn bê tông cốt thép D60 và D40 2020     BQL DA
ĐT XD
 
DỰ KIẾN DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2020
  NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH TỈNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND thị xã)
               
               
STT Danh mục dự án Địa
điểm
 XD
(xã, phường)
Dự kiến quy mô Thời
gian
KC-
HT
Quyết định phê duyệt Đơn vị
thực hiện
Số hiệu
ngày tháng
Tổng
mức
đầu tư
  TỔNG SỐ         50,000.0  
1 Chỉnh trang đô thị thị xã An Khê   Nâng cấp mở rộng 13 tuyến đường nội thị tổng chiều dài 11,9Km 2018-2020 198/QĐ-UBND
ngày 13/3/2017
50,000.0  
1.1 Công trình chuyển tiếp            
(1) Đường Đỗ Trạc Tây Sơn, An Phú Chiều dài tuyến L=1.714,23m. Mặt đường bê tông nhựa hạt trung C19, Bm=12m, dày 5cm. 2019-2020     BQL DA
ĐT XD
(2) Đường Lê Duẩn (đoạn Anh Hùng Núp đến Khu dân cư Hoàng Hoa Thám), hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước  An Phú Chiều dài tuyến L=312,07m. Mặt đường bê tông xi măng đá 2x4 M250 dày 18cm, Bm=5,5m. 2019-2020     BQL DA
ĐT XD
1.2 Công trình khởi công mới            
(1) Đường Ngô Mây An Tân L=580,62m, mương xây đậy đan, bó vỉa, đan rãn 2020     BQL DA
ĐT XD
(2) Đường Hoàng Hoa Thám
b) Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo - Chu Văn An
An Phú L=1.263,82m, mương xây đậy đan, bó vỉa, đan rãn 2020     BQL DA
ĐT XD
(3) Đường Nguyễn Nhạc An Phú L=324m; Bn=9m; Bm=7m, kết cấu BTXM; HTTN 2020     BQL DA
ĐT XD
 
DỰ KIẾN DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2020
  NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH THỊ XÃ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND thị xã)
             
             
STT Danh mục dự án Địa
điểm
 XD
Dự kiến quy mô Thời
gian
KC-
HT
Tổng mức đầu tư theo
KH TH 2016-2020
Quyết định phê duyệt dự án, chủ trương ĐT Tổng
mức
đầu tư
A TRƯỜNG HỌC         15,674.0
I Công trình chuyển tiếp         3,700.0
1 Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường mẫu giáo Măng Non Thành An Nhà học 06 phòng; phòng học thể chất; phòng y tế: 02 tầng, DTXD 442,3m2 và các hạng mục phụ 2019-
2020
753/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 3,700.0
II Công trình khởi công mới         11,974.0
1 Trường mẫu giáo Sơn Ca
 (Xây dựng mới)
An Bình 06 phòng học, 4 phòng HCQT, 1 phòng GD thể chất, nhà bếp, nhà ăn và các hạng mục khác 2020 762/QĐ-UBND
 ngày 29/3/2019
8,400.0
2 Mở rộng điểm trường mẫu giáo Bình Minh An Phước Nhà bếp, nhà ăn: DTXD 250m2, thiết bị nhà bếp và các hạng mục phụ 2020 754/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 3,574.0
B ĐƯỜNG GIAO THÔNG         7,637.2
1 Đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài qua đường Phan Đình Giót An Bình L=500m, làm mới nền, mặt đường BTXM 2020-2021 4928/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 5,353.0
2 Đường Nguyễn Thiếp nối dài (đoạn từ đường Hoàng Văn Thụ đến đường Trần Phú)  Tây Sơn L=131,37m, Bn=9m, Bm = 7m. Mặt đường bằng BTXM đá 2x4. Hệ thống thoát nước 2020 49/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 2,284.2
C HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ         9,968.9
1 Đường Hoàng Văn Thụ (từ Hẻm 66 đến trường THCS Đề Thám)  Tây Sơn Bó vỉa, hệ thống thoát nước L=860m  2020 4905/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 3,727.0
2 Đường Phan Bội Châu
(Từ đường Bùi Thị Xuân - Lê Duẩn)
 An Phú Bó vỉa, hệ thống thoát nước L=500m  2020 4907/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 2,441.9
3 Đường Đống Đa (Đường Hoàng Văn Thụ đến đường Trần Phú)  Tây Sơn Bó vỉa, hệ thống thoát nước L=660m  2020 4906/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 2,000.0
4 Đường Trần Phú (Đường Đống Đa đến đường Trần Hưng Đạo)  Tây Sơn Bó vỉa, hệ thống thoát nước L=890m  2020 4908/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 1,800.0

 
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 05/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017