CHUYÊN MỤC

Thông báo kết quả kỳ thi thứ hai, cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ thị xã An Khê”.

13/03/2023

Kết quả kỳ thi thứ hai, Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ thị xã An Khê”


I- Đáp án kỳ thi thứ hai
Câu 1: Đáp án đúng là:b. Gần 70%.
Câu 2: Đáp án đúng là:c. Đồng chí Kpă Yao.
Câu 3: Đáp án đúng là:b. Ngày 30/6/1966, 03 chiến sĩ.
Câu 4: Đáp án đúng là: c. Ngày 04/3/1975.
Câu 5: Đáp án đúng là: a. Sân vận động An Khê.
Câu 6: Đáp án đúng là: b. Gồm 26 đồng chí, Huyện ủy đã họp bầu đồng chí Nguyễn Thứ làm Bí thư.
Câu 7: Đáp án đúng là: b. Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã An Khê lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020).
Câu 8: Kỳ thi thứ hai có 13.544lượt người tham gia dự thi.
II- Kết quả người đạt giải kỳ thi thứ hai
1. Giải Nhất (01 giải, 1.000.000 đồng):
Vũ Thị Hương - Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
2. Giải Nhì (02 giải, mỗi giải 800.000 đồng):
- Nguyễn Bá Thủy Tiên - Thôn Thượng An 2, xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
- Đinh Thị Sai - Làng Nhoi, xã Tú An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
3. Giải Ba (03 giải, mỗi giải 600.000 đồng):
- Nguyễn Như Kiên - Bưu điện thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
- Phạm Sẵn - Tổ 2, phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
- Nguyễn Thị Sanh - Thôn Thượng An 2, xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
4. Giải Khuyến khích (05 giải, mỗi giải 400.000 đồng):
- Nguyễn Phi Hoàng - Tổ 2, phường An Phước, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
- Thân Ngọc Thắng - Thôn Tú Thủy 1, xã Tú An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
- Trần Thị Đức - Thôn Thượng An 3, xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
- Lê Đức Trí - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ngô Mây, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
- Ngô Văn Tiên - Tổ 1, phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
III- Câu hỏi kỳ thi thứ ba (bắt đầu từ 9 giờ, ngày 13/3/2023 đến 16 giờ, ngày 17/3/2023)
Câu 1: Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam được tổ chức tại Pleiku trên một nghìn đại biểu các dân tộc Tây Nguyên và vùng núi các tỉnh Nam Trung Bộ diễn ra vào ngày, tháng, năm nào?
a. Ngày 18/4/1946.
b. Ngày 19/4/1946.
c. Ngày 20/4/1946.
Câu 2: Ngày 06/9/1954, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ra chỉ thị nêu rõ kẻ thù chính trước mắt của ta là đế quốc Mỹ, hiếu chiến Pháp và tay sai của chúng (cụ thể là Chính phủ Ngô Đình Diệm). Nhiệm vụ chung của cách mạng miền Nam giai đoạn này là gì?
a. Đoàn kết, bình đẳng, tương trợ theo phương châm công tác kiên nhẫn, thận trọng, chắc chắn.
b. Bảo toàn cơ sở, tích lũy lực lượng, trường kỳ tồn tại, nắm vững ngọn cờ hòa bình thống nhất, vững bước đưa phong trào tiến lên.
c. Củng cố hòa bình, đòi tự do dân chủ và cải thiện dân sinh, tiến tới thực hiện thống nhất và hoàn thành độc lập, dân chủ trong toàn quốc.
Câu 3: Quân đội Pháp vĩnh viễn rút khỏi miền Nam vào ngày, tháng, năm nào?
a. Ngày 28/4/1956.
b. Ngày 21/5/1956.
c. Ngày 28/7/1956.
Câu 4: Tháng 12/1965, Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị lần thứ 12, xác định phương châm tác chiến chiến lược, quyết tâm đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược nào của đế quốc Mỹ?
a. Chiến tranh cục bộ.
b. Việt Nam hóa chiến tranh.
c. Chiến tranh đặc biệt.
Câu 5: Ngày 23/3/1975 khu 8 (An Khê) hoàn toàn giải phóng. Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ, Tỉnh ủy bổ sung cho Ban cán sự Khu 8 thêm nhiều cán bộ. Sau khi tiếp quản quản lý quận lỵ và các vùng mới giải phóng cho đến tháng 10/1975, Ban cán sự Khu 8 bao nhiêu ủy viên? Đồng chí nào làm Bí thư?
a. 12 ủy viên, đồng chí Nguyễn Xuân Đỗ làm Bí thư.
b. 13 ủy viên, đồng chí Hồ Ngọc Năm làm Bí thư.
c. 14 ủy viên, đồng chí Hồ Ngọc Năm làm Bí thư.
Câu 6: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện An Khê lần thứ IX được tổ chức vào thời gian nào? Ai được bầu làm Bí thư Huyện ủy?
a. Ngày 15/9/1986 đến 19/9/1986, đồng chí Nguyễn Hoàng Hưng được bầu làm Bí thư Huyện ủy.
b. Ngày 16/9/1986 đến 19/9/1986, đồng chí Nguyễn Hoàng Hưng được bầu làm Bí thư Huyện ủy.
c. Ngày 15/9/1986 đến 19/9/1986, đồng chí Trần Duy Hướng được bầu làm Bí thư Huyện ủy.
Câu 7: Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã An Khê lần thứ XVII đã đề ra mục tiêu phấn đấu thu nhập bình quân đầu người trong giai đoạn 2020 - 2025 là bao nhiêu?
a. 55 triệu đồng/người/năm.
b. 65 triệu đồng/người/năm.
c. 70 triệu đồng/người/năm.
Câu 8: Theo bạn, kỳ thi này có bao nhiêu lượt người tham gia dự thi?
Link tham gia thi: https://ankhe.gialai.gov.vn/SpecialPages/cuoc-thi-75-nam-lich-su-dang-an-khe.aspx
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 05/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017