CHUYÊN MỤC

Gia Lai tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

06/11/2022
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản số 2530/UBND-NC về việc tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh theo văn bản 4229/BTP-PLHSHC ngày 28-10-2022 của Bộ Tư pháp. 

 
Tại văn bản 4229/BTP-PLHSHC, Bộ Tư pháp đánh giá, trong thời gian qua, công tác triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2018) đã được các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện theo Kế hoạch của Chính phủ, đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, đôn đốc, tập huấn, hướng dẫn thi hành Luật Tiếp cận thông tin tại một số cơ quan, địa phương cho thấy nhiều bộ, ngành, địa phương còn chưa ban hành Quy chế tiếp cận thông tin; chưa lập Danh mục thông tin phải công khai, thông tin được tiếp cận theo yêu cầu; chưa bố trí đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin; việc bố trí các điều kiện cần thiết và tổ chức cung cấp thông tin cho công dân còn gặp một số khó khăn.
 
Vì vậy, Bộ Tư pháp yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân tại cơ quan, đơn vị, địa bàn quản lý; rà soát, bố trí hợp lý đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin; tăng cường tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng cung cấp thông tin cho người làm đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị mình. 

Các đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Luật Tiếp cận thông tin. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN 
 
Công bố Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin; thường xuyên cập nhật và công khai Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện; tổ chức xây dựng và duy trì chuyên mục về tiếp cận thông tin trên trang, cổng thông tin điện tử của cơ quan mình.
 
Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của các thông tin do cơ quan, đơn vị tạo ra; duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan, đơn vị mình có trách nhiệm cung cấp cho công dân, bảo đảm hệ thống thông tin đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu; chú trọng công tác số hóa các văn bản, hồ sơ, tài liệu và kết nối với mạng điện tử trên toàn quốc để có thể truy cập thông tin dễ dàng từ các hệ thống khác nhau và tăng cường cung cấp thông tin qua mạng điện tử.
 
Căn cứ vào điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết khác cho việc cung cấp thông tin cho công dân; thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin.
 
Ngoài ra, tiếp tục theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin tại cơ quan, địa phương mình; chỉ đạo đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin trong việc xử lý, phân loại thông tin, thống kê số liệu về kết quả cung cấp thông tin cho công dân theo từng năm.
 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp huyện và cấp xã trong việc triển khai các hoạt động nêu trên tại địa bàn quản lý.
 
Để tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm văn bản số 2633/UBND-NC ngày 22-11-2019 của UBND tỉnh. Đồng thời, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan nghiên cứu văn bản của Bộ Tư pháp nêu trên, cung cấp thông tin về Bộ Tư pháp đúng thời hạn, gửi UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.
 
LỆ HẰNG
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 05/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017