CHUYÊN MỤC

Tiêu đề Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Xem trước Tải về Góp ý
Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 14/02/2023 của UBND thị xã An Khê Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn thị xã An Khê 03/01/2023 15/03/2023
Công khai và lấy ý kiến Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã An Khê 30/07/2021 30/08/2021
Lấy ý kiến tham gia góp ý đối với 02 hồ sơ dự thảo Quyết định của UBND tỉnh 23/12/2020 04/01/2021
Góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 20/10/2020 20/11/2020
Lấy ý kiến Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 22/07/2020 27/07/2020
Góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 13/07/2020 17/07/2020
Góp ý dự thảo Bộ chỉ số CCHC thay thế Quyết định số 83/QĐ-UBND và các văn bản hướng dẫn liên quan 01/06/2020 08/06/2020
Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh (lần 2) 19/05/2020 01/06/2020
Lấy ý kiến Dự thảo Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2020 17/01/2020 21/01/2020
Lấy ý kiến Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2019 trên địa bàn thị xã 20/12/2019 05/01/2020
Góp ý Dự thảo Kế hoạch chuyển đổi HT QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 04/12/2019 10/12/2019
Lấy ý kiến dự thảo báo cáo đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2018 trên địa bàn thị xã An Khê 10/10/2019 30/10/2019
Góp ý điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã An Khê 26/03/2019 26/04/2019
Dự thảo Thông tư quy định quản lý văn bản và hồ sơ điện tử 04/05/2017 31/05/2017
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 05/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017