CHUYÊN MỤC


Công văn số 1732/UBND-VP ngày 18/10/2022 của UBND thị xã An Khê V/v...
Công văn số 1732/UBND-VP ngày 18/10/2022 của UBND thị xã An Khê V/v Tăng cường sử dụng hệ thống " Một cửa điện tử" các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và cập nhật thông tin lên trang thông tin điện tử
Công văn số 1732/UBND-VP ngày 18/10/2022 của UBND thị xã An Khê V/v Tăng cường sử dụng hệ thống " Một cửa điện tử" các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và cập nhật thông tin lên...

Công văn số 1730/UBND-VP ngày 18/10/2022 của UBND thị xã An Khê V/v...
Công văn số 1730/UBND-VP ngày 18/10/2022 của UBND thị xã An Khê V/v triển khai văn bản số 4660/VPCP-KSTT ngày 26/7/2022 của Văn phòng Chính phủ
Công văn số 1730/UBND-VP ngày 18/10/2022 của UBND thị xã An Khê V/v triển khai văn bản số 4660/VPCP-KSTT ngày 26/7/2022 của Văn phòng Chính phủ 

Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 30/9/2022 của UBND thị xã An Khê Kế ho...
Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 30/9/2022 của UBND thị xã An Khê Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số SIPAS thị xã An Khê năm 2022
Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 30/9/2022 của UBND thị xã An Khê Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số SIPAS thị xã An Khê năm 2022

Báo cáo số 636/BC-UBND ngày 14/9/2022 của UBND thị xã An Khê Tổng k...
Báo cáo số 636/BC-UBND ngày 14/9/2022 của UBND thị xã An Khê Tổng kết công tác triển khai Hệ thống thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai
Báo cáo số 636/BC-UBND ngày 14/9/2022 của UBND thị xã An Khê Tổng kết công tác triển khai Hệ thống thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai 

Công văn số 1478/UBND-PTP ngày 14/9/2022 của UBND thị xã An Khê V/v...
Công văn số 1478/UBND-PTP ngày 14/9/2022 của UBND thị xã An Khê V/v công khai quy trình cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến (mức độ 4)trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Công văn số 1478/UBND-PTP ngày 14/9/2022 của UBND thị xã An Khê V/v công khai quy trình cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến (mức độ 4)trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Công văn số 1482/UBND-VP ngày 14/9/2022 của UBND thị xã An Khê V/v ...
Công văn số 1482/UBND-VP ngày 14/9/2022 của UBND thị xã An Khê V/v triển khai thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến
Công văn số 1482/UBND-VP ngày 14/9/2022 của UBND thị xã An Khê V/v triển khai thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến

Kế hoạch số 108/KH-UBND - 02/08/2022 của UBND thị xã An Khê Khắc ph...
Kế hoạch số 108/KH-UBND - 02/08/2022 của UBND thị xã An Khê Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ nâng cao năng lực cạnh tranh của thị xã thời gian tới
Kế hoạch số 108/KH-UBND - 02/08/2022 của UBND thị xã An Khê Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ nâng...

Default news teaser image
Bản tin Cải cách hành chính Quý 2 năm 2022 (phần 1)
Bản tin Cải cách hành chính Quý 2 năm 2022 (phần 1)

Default news teaser image
Bản tin Cải cách hành chính Quý 2 năm 2022 (phần 2)
Bản tin Cải cách hành chính Quý 2 năm 2022 (phần 2)

Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 30/03/2022 của của UBND thị xã An Kh...
Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 30/03/2022 của của UBND thị xã An Khê Thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã An Khê năm 2022
Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 30/03/2022 của của UBND thị xã An Khê Thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã An Khê năm 2022
 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017