CHUYÊN MỤC


Default news teaser image
Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2021
Ngày 29/1/2021, UBND thị xã ban hành Quyết định số  237/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2021.

Default news teaser image
Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2021
Ngày 30/12/2020, UBND thị xã ban hành Quyết định số 2685/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát TTHC năm 2021.

Default news teaser image
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của thị xã An Khê
Ngày 29/12/2020, UBND thị xã ban hành Quyết định số 2664/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của thị xã An Khê.

Default news teaser image
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của thị xã An Khê
Ngày 29/12/2020, UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của thị xã An Khê.

Default news teaser image
Bao cáo công tác cải cách hành chính năm 2020
Ngày 25/11/2020, UBND thị xã ban hành Báo cáo số 643/BC-UBND báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2020.

Default news teaser image
Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2020
Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND về kiểm tra CCHC trên địa bàn thị xã năm 2020

Default news teaser image
Thành lập Đoàn kiểm tra CCHC trên địa bàn thị xã năm 2020
Chủ tịch UBND thị xã ban hành Quyết định số 661/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra CCHC trên địa bàn thị xã năm 2020
 |<  <  1 2 3 4 5 6 7  >  >| 
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017