CHUYÊN MỤC


Default news teaser image
76/BC-UBND Báo cáo công tác CCHC trên địa bàn thị xã Quý I năm 2020
76/BC-UBND Báo cáo công tác CCHC trên địa bàn thị xã Quý I năm 2020

Default news teaser image
Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2020
Báo cáo số 61/BC-UBND về công tác cải cách hành chính quý I năm 2020

Default news teaser image
Kế hoạch CCHC năm 2020
Ủy ban nhân dân thị xã ban hàn quyết định số 3632/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 về việc ban hành Kế hoạch CCHC năm 2020

Default news teaser image
Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2020
Ủy ban nhân dân thị xa ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND về tuyên truyền CCHC năm 2020

Default news teaser image
Báo cáo công tác CCHC thị xã An Khê năm 2019
Báo cáo công tác CCHC thị xã An Khê năm 2019

Default news teaser image
Thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Tổ giúp việc BCĐ CCHC thị xã An Khê
Thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Tổ giúp việc BCĐ CCHC thị xã An Khê

Default news teaser image
Báo cáo công tác CCHC quý III-2019
Báo cáo công tác CCHC quý III-2019

Default news teaser image
Kế hoạch hành động tiếp tục thực hiện CCHC và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của thị xã An Khê năm 2019, định hướng đến năm 2021
Ủy ban nhân dân thị xã ban hành kế hoạch số 75/KH-UBND tiếp tục thực hiện CCHC và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của thị xã An Khê năm 2019, định hướng đến năm 2021

Default news teaser image
Báo cáo công tác CCHC 6 tháng năm 2019
Báo cáo công tác CCHC 6 tháng năm 2019

Default news teaser image
Báo cáo công tác CCHC quý II-2019
Báo cáo công tác CCHC quý II-2019
 |<  <  1 2 3 4 5 6 7  >  >| 
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017