CHUYÊN MỤC

Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 24/3/2023 của UBND thị xã về Kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế, chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với nâng cao năng suất xử lý công việc và trách nhiệm của người đứng đầu năm 2023

24/03/2023
Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 24/3/2023 của UBND thị xã về Kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế, chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với nâng cao năng suất xử lý công việc và trách nhiệm của người đứng đầu năm 2023
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 05/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017