CHUYÊN MỤC


Công văn số 129/UBND-TTr ngày 02/02/2022 của UBND thị xã An Khê về ...
Công văn số 129/UBND-TTr ngày 02/02/2022 của UBND thị xã An Khê về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai
Công văn số 129/UBND-TTr ngày 02/02/2022 của UBND thị xã An Khê về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Thông báo số 53/TB-UBND ngày 10/5/2019 của UBND thị xã An Khê về vi...
Thông báo số 53/TB-UBND ngày 10/5/2019 của UBND thị xã An Khê về việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn thị xã An Khê
Thông báo số 53/TB-UBND ngày 10/5/2019 của UBND thị xã An Khê về việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn thị xã An Khê

​Công văn số 457/UBND-VP ngày 07/5/2018 của UBND thị xã An Khê về v...
​Công văn số 457/UBND-VP ngày 07/5/2018 của UBND thị xã An Khê về việc triển khai thực hiện Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.
Công văn số 457/UBND-VP ngày 07/5/2018 của UBND thị xã An Khê về việc triển khai thực hiện Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Quy định tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính
Quy định tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính
Quy định tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính

Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh Gia Lai ...
Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh Gia Lai Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh Gia Lai Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

​Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của Chủ tịch UBND thị x...
​Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của Chủ tịch UBND thị xã An Khê Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân thị xã An Khê.
Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của Chủ tịch UBND thị xã An Khê Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân thị xã An Khê. 
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 05/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017