Loading...
contac3.png Liên hệ smartphone.png Mobile 16-16.png Site map
Default news teaser image
Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của UBND phường An Bình về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của UBND phường An Bình
Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của UBND phường An Bình về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của UBND phường An Bình

Default news teaser image
Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND phường An Bình về việc kiện toàn Ban chỉ đạo điều hành xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND phường An Bình về việc kiện toàn Ban chỉ đạo điều hành xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Default news teaser image
Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND phường An Bình về việc ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2020 trong hoạt động hành chính theo Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của UBND phường An Bình
Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND phường An Bình về việc ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2020 trong hoạt động hành chính theo Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của UBND phường An Bình

Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: ... Quang Trung - phường An Bình - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269)
1478004004_Mail.png  Email: anbinh.ankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: 
Chủ tịch UBND phường An Bình
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tứcLiên hệ | Mobile | Site map icontop.png