Loading...
contac3.png Liên hệ smartphone.png Mobile 16-16.png Site map
phuonghuong20212026.png

          Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước ở cơ sở, quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và giải quyết các vấn đề nảy sinh ở cơ sở, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác xây dựng chính quyền cơ sở, xây dựng hệ thống chính trị.
          Duy trì tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế; đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; tập trung cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.
          Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính; phối hợp với các ngành chức năng xây dựng quy chế phối hợp hoạt động trong việc giải quyết công việc giữa các cơ quan với nhau; phân định rõ trách nhiệm, tránh tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ.
          Tiếp tục phát triển, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên môn, đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định và yêu cầu nhiệm vụ thực tế.
          Cụ thể hóa bằng các kế hoạch để phát triển phường An Phú là trung tâm thương mại – dịch vụ của thị xã; hoàn thiện các tiêu chí theo hướng đô thị loại III.
hoavan.png
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 11 Nguyễn Trung Trực - phường An Phú - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3533134
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269)
1478004004_Mail.png  Email: anphu.ankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: 
Chủ tịch UBND phường An Phú
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tứcLiên hệ | Mobile | Site map icontop.png