Loading...
contac3.png Liên hệ smartphone.png Mobile 16-16.png Site map

Kế hoạch tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính năm 2022” trên địa bàn thị xã An Khê

10/11/2022
Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 07/11/2022 về việc tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính năm 2022” trên địa bàn thị xã An Khê

Thực hiện Quyết định số 5830/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 của thị xã An Khê; Quyết định số 5831/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2022 của thị xã An Khê; Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 29/12/2021 của UBND thị xã về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022 của thị xã An Khê; Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn thị xã An Khê.

Với mục đích phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn thị xã về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản của Bộ, ngành Trung ương, tỉnh và của thị xã về cải cách hành chính; phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền đến Nhân dân trong thị xã chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính để người dân biết và giám sát việc thực hiện của cơ quan, cán bộ, công chức Nhà nước. Khuyến khích các đơn vị, cá nhân nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp cải tiến quy trình cải cách hành chính, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tiếp cận tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đối tượng tham gia Hội thi là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang và công dân từ 18 tuổi trở lên. Hội thi được tổ chức gồm 02 phần thi: Phần 1: Thi trực tuyến trên Internet, tại địa chỉ: Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân thị xã An Khê (https://ankhe.gialai.gov.vn/): trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và dự đoán tổng số người trả lời đúng phần trắc nghiệm. Phần 2: Thi viết đề xuất giải pháp mới, sáng kiến về cải cách hành chính.

Nội dung chi tiết Kế hoạch và các nội dung liên quan đến Hội thi được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân thị xã An Khê: https://ankhe.gialai.gov.vn/.
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 10 Huỳnh Thúc Kháng -TDP2 - phường An Phước
- Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3606979
1478004801_fax-(1).png  Fax: 
1478004004_Mail.png  Email:anphuoc.ankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: 
Chủ tịch UBND phường An Phước
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tứcLiên hệ | Mobile | Site map icontop.png