Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


thông báo quy định về chỉ giới xây dựng các tuyến đường; thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn; và vấn đề quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã Cửu An

thông báo quy định về chỉ giới xây dựng các tuyến đường; thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn; và vấn đề quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã Cửu An

17/06/2019

17/6/2019

thông báo về việc nghiêm cấm trồng cây lâm nghiệp trên đất nông nghiệp

thông báo về việc nghiêm cấm trồng cây lâm nghiệp trên đất nông nghiệp

17/06/2019

17/6/2019

thông báo về việc cấm chăn, thả gia súc đi trên bờ bàu Phụng thôn An Điền Bắc

thông báo về việc cấm chăn, thả gia súc đi trên bờ bàu Phụng thôn An Điền Bắc

17/06/2019

17/6/2019

thông báo về việc giao trả lại diện tích đất thủy điện đã thu hồi, bồi thường hỗ trợ tái định cư cho Ủy ban nhân dân xã quản lý

thông báo về việc giao trả lại diện tích đất thủy điện đã thu hồi, bồi thường hỗ trợ tái định cư cho Ủy ban nhân dân xã quản lý

17/06/2019

17/6/2019

Quyết định về việc kiện toàn ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh ATTP năm 2019

Quyết định về việc kiện toàn ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh ATTP năm 2019

10/04/2019

10/4/2019

quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh ATTP

quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh ATTP

10/04/2019

10/4/2019

báo cáo tình hình kinh tế - chính trị, an ninh - quốc phòng quý I năm 2019 và trọng tâm công tác quý II năm 2019

báo cáo tình hình kinh tế - chính trị, an ninh - quốc phòng quý I năm 2019 và trọng tâm công tác quý II năm 2019

19/03/2019

19/3/2019

Công văn số 955/UBND-PNV ngày 18/10/2017 của UBND thị xã

Công văn số 955/UBND-PNV ngày 18/10/2017 của UBND thị xã Về việc triển khai, tuyên truyền một số điểm mới Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
 

18/10/2017

Đã biết

Quyết định số 2951/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê

Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số phát hành BL 662296, cấp cho ông(bà): Đào Quang Trình, Lê Thị Lan, Tổ 7, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

20/09/2017

20//9/2017

Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê

Quyết định về việc thu hồi đất trồng cây hàng năm của Bà Văn Thị Cúc, phường An Tân, Thị xã An Khê

20/09/2017

20/9/2017


|<<...11 12 13 14>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ:  xã Cưu An - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3534120
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3534120
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Cửu An
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017