quatrinhhinhthanhphattrien.png

        Xã Tú An có điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân. Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của tỉnh, thị xã, đặc biệt là trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển về mọi mặt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và ổn định. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong những năm qua có nhiều tiến bộ, trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn được nâng cao, có nhiều cố gắng và nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
​        * Tổ chức bộ máy quản lý hành chính Nhà nước:
​        Xã Tú An với nhiệm vụ xây dựng đảng, bộ máy chính quyền luôn được cấp trên quan tâm kiện toàn về mặt tổ chức, nâng cao chất lượng về nhân sự, cụ thể:          
​        - Giai đoạn 1975
​        ​        Đồng chí:  Nguyễn Ngũ – Chủ tịch lâm thời xã Cửu Tú, thời gian 08 tháng
​        ​        Đồng chí: Phan Đình Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã
​        - Giai đoạn 1976 xã Cửu Tú + xã Cửu Định lấy tên là xã Tú An:
​        ​        Đồng chí: Hà Quang Sang – Chủ tịch UBND xã
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Ngũ – Phó Chủ tịch UBND xã
​        ​        Đồng chí: Trương Quả - Phó Chủ tịch UBND xã
​        - Giai đoạn 1977 - 1978:
​        ​        Đồng chí: Lê Thanh Sơn – Bí thư chi bộ - Chủ tịch UBND xã
​        ​        Đồng chí: Lê Ngọc Anh – Chi ủy viên – Phó Chủ tịch UBND xã
​        ​        Đồng chí: Trương Quả – Chi ủy viên – Phó Chủ tịch UBND xã
​        - Giai đoạn 1979 - 1981
​        ​        Đồng chí: Lê Thanh Sơn – Bí thư chi bộ - Chủ tịch UBND xã
​        ​        Đồng chí: Lê Ngọc Anh – Chi ủy viên – Phó Chủ tịch UBND xã
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Văn Tiên – Chi ủy viên – Phó Chủ tịch UBND xã
​        - Giai đoạn 1981 - 1986
​        ​        Đồng chí: Phan Hùng Dũng – Bí thư chi bộ
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Thành A – Chủ tịch UBND xã
​        ​        Đồng chí: Phan Đình Tư – Phó Chủ tịch UBND xã
​        - Giai đoạn 1987 - 1992
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư chi bộ xã
​        ​        Đồng chí: Đặng Hữu Thành – Chủ tịch UBND xã
​        ​        Đồng chí: Phan Đình Tư – Phó Chủ tịch UBND xã
​        - Giai đoạn 1993 - 2004
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy xã
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Thành A – Đảng ủy viên, Chủ tịch UBND xã
​        ​        Đồng chí: Phan Đình Tư – Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch UBND xã
​        - Giai đoạn 2005 - 2008
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy xã
​        ​        Đồng chí: Đặng Hữu Thành – Đảng ủy viên – Phó Bí thư trực Đảng
​        ​        Tháng 10 năm 2000 Đ/c: Nguyễn Văn Hòa – Chủ tịch UBND xã
​        ​        Đồng chí: Lê Hoàng Nhân – Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch UBND xã
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Bá Hoan – Đảng ủy viên – Chỉ huy trưởng quân sự
​        ​        Đồng chí: Trần Văn Nhân – Đảng ủy viên – Trưởng Công An xã
​        - Giai đoạn 2008 - 2010
​        ​        Đồng chí: Phan Đình Khán – Bí thư Đảng ủy xã
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND xã
​        ​        Đồng chí: Đặng Hữu Thành – Phó Bí thư trực Đảng
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Thị Nhiên  – Phó Chủ tịch UBND xã
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Bá Hoan – Đảng ủy viên
​        ​        Đồng chí: Từ Ngọc Hậu – Đảng ủy viên
​        ​        Đồng chí: Bùi Văn Luyện – Đảng ủy viên
​        - Giai đoạn 2010 - 2015
​        ​        Đồng chí: Phan Đình Khán – Bí thư Đảng ủy xã
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND xã
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư trực Đảng
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Thị Nhiên  – Phó Chủ tịch UBND xã
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Bá Hoan – Đảng ủy viên
​        ​        Đồng chí: Từ Ngọc Hậu – Đảng ủy viên
​        ​        Đồng chí: Hoàng Ngọc Sáng – Đảng ủy viên
​        ​        Tháng 9/2012: Nguyễn Minh Lục - Chủ tịch UBND xã (thay Đ/c Hòa)
​        ​        Tháng 10/2014 Đ/c: Trần Ngọc Thiện – Bí thư Đảng ủy (thay Đ/c Khán)
​        ​        Tháng 10/2013 Đ/c: Đặng Quốc Hoài Huy – Chủ tịch UBND xã thay đ/c Lục
​        ​        Tháng 12/2013 Đ/c Nguyên Minh Lục – PBT Đảng ủy (thay Đ/c Tuấn nghỉ hưu)
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Xuân Toàn – Phó Chủ tịch UBND xã
​        ​        Đồng chí: Từ Ngọc Hậu – Phó Chủ tịch UBND xã
​        ​        Đồng chí: Đỗ Thị Phương – Đảng ủy viên (thay Đ/c Hoan)
​        ​        Đồng chí: Hoàng Ngọc Sáng – Đảng ủy viên
​        - Giai đoạn 2015 - 2020
​        ​        Đồng chí: Trần Ngọc Thiện – Thị ủy viên - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Minh Lục – Phó Bí thư trực Đảng
​        ​        Đồng chí: Đặng Quốc Hoài Huy – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã
​        ​        Đồng chí: Trần Thanh Cảnh – Chủ tịch UBND xã (thay Đ/c Huy chuyển về thị xã 2016)
​        ​        Đồng chí: Hoàng Ngọc Sáng – Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND xã
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Xuân Toàn – Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch UBND xã
​        ​        Đồng chí: Từ Ngọc Hậu – Đảng ủy viên – CT.UBMTTQVN xã
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Thị Mai Xuân – Đảng ủy viên – Chủ tịch Hội LHPNVN xã
​        ​        Đồng chí: Trương Thị Hồng Tất – Đảng ủy viên – Bí thư Đoàn xã
​        ​        Đồng chí: Nguyễn Phúc Thiên – Đảng ủy viên – Chủ tịch Hội Nông dân xã
  


hoavan.png
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Tú An
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017