Loading...
contac3.png Liên hệ smartphone.png Mobile 16-16.png Site map
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Thành lập BCĐ tổng điều tra cơ sở kinh tế năm 2021

Thành lập BCĐ tổng điều tra cơ sở kinh tế năm 2021 

11/10/2021

10/11/2020

xác nhận hộ sản xuất nông nghiệp

xác nhận hộ sản xuất nông nghiệp

10/11/2020

11/11/2020

Quyết định công nhận gia đình văn hóa năm 2020

Quyết định công nhận gia đình văn hóa năm 2020

10/11/2020

11/11/2020

Kế hoạch điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020

Kế hoạch điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020

10/11/2020

11/10/2020

V/v thành lập Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại phường Ngô Mây

V/v thành lập Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại phường Ngô Mây

10/01/2020

01/10/2020

Quy chế hoạt động của Bộ phận Một cửa phường Ngô Mây

Quy chế hoạt động của Bộ phận Một cửa phường Ngô Mây

10/01/2020

01/10/2020

270/PTP-PTP - 12/11/2019 - Phòng Tư pháp thị xã An Khê

/v báo cáo kết quả rà soát, đánh giá hiêu jquar xây dựng tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị

11/12/2019

12/11/2019

1449/STTTT-CNTT - 12/11/2019 - Sở Thông tin và Truyền thông

V/v đề nghị phối hợp kiểm tra đánh giá mức độ Chính quyền điện tử, năm 2019

11/12/2019

12/11/2019

Công văn số 955/UBND-PNV ngày 18/10/2017 của UBND thị xã

Công văn số 955/UBND-PNV ngày 18/10/2017 của UBND thị xã Về việc triển khai, tuyên truyền một số điểm mới Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
 

18/10/2017

Đã biết


|<<1 2>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: TDP 3 - phường Ngô Mây - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3538749
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 
1478004004_Mail.png  Email: ngomay.ankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch 
UBND phường Ngô Mây
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tứcLiên hệ | Mobile | Site map icontop.png