Default news teaser image
Điều chỉnh danh mục đầu tư công năm 2021
Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 20/10/2021

Default news teaser image
Quyết định danh mục đầu tư công trung hạn 2021-2025
Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 20/10/2021

Default news teaser image
kế hoạch 31/KH-UBND, ngày 05/7/2021
kế hoạch 31/KH-UBND, ngày 05/7/2021 của UBND xã Song An về đầu tư các hạng mục thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Default news teaser image
Thông báo 33/TB-UBND ngày 09/6/2021
Thông báo 33/TB-UBND ngày 09/6/2021, của UBND xã Song An về việc thi công, công trình xây dựng đường nối Quốc lộ 19 đi tỉnh lộ 669 (đi qua các xã Song An, Cửu An -thị xã An Khê)

Default news teaser image
kế hoạch 19/KH-UBND ngày 5/3/2021
kế hoạch 19/KH-UBND ngày 5/3/2021 của UBND xã Song an về triển khai quy chế dân chủ năm 2021

Default news teaser image
nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 30/12/2020
nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND xã Song An thống nhất danh mục công trình năm 2021, vốn từ tiền sử dụng đất 

Default news teaser image
nghị quyết 10/NQ-HĐND ngày 02/11/2020
nghị quyết 10/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 cảu HĐND xã Song An quyết định danh mục công trình đầu tư 2021, vốn ngân sách xã

Default news teaser image
Quyết định 412/QĐ-UBND ngày 21/8/2020
Quyết định 412/QĐ-UBND ngày 21/8/2020, của UBND tỉnh Gia Lai về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Song An

Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thôn An Thượng 2 - Xã Song An - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3537053
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3537053
1478004004_Mail.png  Email: songan.ankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Song An
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017