Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Thông báo về việc thi công công trình đường đi hồ Hòn Cỏ (đoạn tiếp theo)

Thông báo về việc thi công công trình đường đi hồ Hòn Cỏ (đoạn tiếp theo)

18/06/2019

18/6/2019

Quyết đinh Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trường tiểu học Trần Phú, hạng mục sửa chữa phòng học

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trường tiểu học Trần Phú, hạng mục sửa chữa phòng học

18/06/2019

18/6/2019

Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34 đối với UBND xã Song An

Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Quy chế  dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34 đối với UBND xã Song An

18/06/2019

18/6/2019

Về việc tăng cường quản lý, bảo vệ khu di tích Miếu Xà

Về việc tăng cường quản lý, bảo vệ khu di tích Miếu Xà, xã Song An

17/06/2019

17/6/2019

Quyết đinh Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đường từ nhà ông Đoàn Hà Tiên đi nhà ông Đinh Yong

Quyết đinh Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đường từ nhà ông Đoàn Hà Tiên đi nhà ông Đinh Yong

17/06/2019

17/6/2019

Quyết đinh Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đường nội đồng từ quốc lộ 19 đi khu sản xuất hướng Hòn Bình

Quyết đinh Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
đường nội đồng từ quốc lộ 19 đi khu sản xuất hướng Hòn Bình

17/06/2019

17/6/201`9

Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo, thông tin đối ngoại

Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo, thông tin đối ngoại, công tác biên giới trên đất liền; thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 21/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ

11/06/2019

11/6/2019

Báo cáo tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2019

Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019

11/06/2019

11/6/2019

Báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo đảm ATTP 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo đảm ATTP 6 tháng đầu năm 2019

29/05/2019

29/5/2019

Báo cáo công tác thực hiện chính sách VH, TDTT làng Pốt

Báo cáo công tác thực hiện chính sách VH, TDTT làng Pốt

27/05/2019

27/5/2019


|<<...11 12 13 14 15 16 17 18 19>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thôn An Thượng 2 - Xã Song An - Thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3537053
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3537053
1478004004_Mail.png  Email: songan.ankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Song An
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017