CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


05/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn thị xa An Khê

05/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn thị xa An Khê

14/01/2020

14/01/2020

548/BC-UBND Báo cáo phòng chống tham nhũng 2019

548/BC-UBND Báo cáo phòng chống tham nhũng 2019

04/11/2019

04/11/2019

332/BC-UBND Báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2019

332/BC-UBND Báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2019

09/07/2019

09/11/2019

281/BC-UBND Báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019

281/BC-UBND Báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019

24/06/2019

24/6/2019

280/BC-UBND Báo cáo công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019

280/BC-UBND Báo cáo công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019

24/06/2019

24/6/2019

192/BC-UBND Báo cáo về việc triển khai thi hành pháp luật về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng

192/BC-UBND Báo cáo về việc triển khai thi hành pháp luật về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng

08/05/2019

8/5/2019

122/BC-UBND Báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2018

122/BC-UBND Báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2018

27/03/2019

27/3/2019

Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017