CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Kết luận thanh tra tại UBND xã Song An năm 2020

Kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác tiếp công dân, xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020; Thanh tra công tác quản lý tài chính, ngân sách và công trình xây dựng cơ bản giai đoạn 2017-2020 tại UBND xã Song An.

23/07/2021

23/7/2021

Báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2020

Báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2020

10/05/2021

10/5/2021

24/KL-TTr ngày 24/12/2020

Kết luận của Thanh tra thị xã về công tác quản lý tài chính - ngân sách; xây dựng cơ bản; công tác quản lý môi trường; đất đai tại UBND phường Ngô Mây; giai đoạn từ năm 2017-2019

24/12/2020

24/12/2020

2464/QĐ-UBND 07/12/2020

Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021

07/12/2020

07/12/2020

Báo cáo công tác thanh tra; công tác tiếp công dân; xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; phòng, chống tham nhũng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Báo cáo công tác thanh tra; công tác tiếp công dân; xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; phòng, chống tham nhũng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

27/11/2020

27/11/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017