CHUYÊN MỤC

Thị xã An Khê: Có 53.122 người tham gia BHYT

07/05/2019
Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới, từ năm 2009 đến nay, UBND thị xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đến các cơ quan, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện. 
Thông qua việc tuyên truyền thường xuyên của các cơ quan chức năng về chính sách, pháp luật BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại các buổi họp thôn, tổ dân phố, nhận thức của người dân trên địa bàn thị xã về BHYT được nâng lên rõ rệt. Với sự hỗ trợ của Nhà nước về mức đóng BHYT, các đối tượng cận nghèo, đối tượng thuộc hộ gia đình làm nông – lâm – ngư nghiệp có mức sống trung bình và đối tượng học sinh thuộc hộ gia đình đông con, có khó khăn về kinh tế có điều kiện tham gia BHYT. Nhờ vậy, số người tham gia BHYT ngày càng tăng. Năm 2009, có 25.980 người tham gia BHYT, chiếm 40,8% dân số toàn thị xã (63.663 người); đến tháng 3/2019, có 53.122 người tham gia BHYT, chiếm 77,68% dân số toàn thị xã (68.390 người); tỷ lệ dân số tham gia BHYT năm 2019 tăng 36,88% so với năm 2009. Chính sách BHYT đã góp phần tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn thị xã./.
                            
                                                          Minh Khang
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 05/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017