CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Công văn số 944/UBND-VP ngày 16/7/2021 về việc kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

16/07/2021

16/7/2021

V/v theo dõi, áp dụng biện pháp quản lý, phòng, chống dịch Covid-19 đối với người lao động làm việc ngoài tỉnh khi trở về địa phương (lần 2)

Công văn số 939/UBND-LĐTBXH ngày 16/7/2021  về việc theo dõi, áp dụng biện pháp quản lý, phòng, chống dịch Covid-19 đối với người lao động làm việc ngoài tỉnh khi trở về địa phương (lần 2)

16/07/2021

16/7/2021

Tập trung triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn số 921/UBND-VP ngày 14/7/2021 về việc tập trung triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

14/07/2021

14/7/2021

Tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Công văn số 896/UBND-VP ngày 8/7/2021 về việc tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

08/07/2021

8/7/2021

Triển khai thực hiện Thông báo số 121/TB-VT ngày 08/7/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai

Công văn số 898/UBND-VP ngày 08/07/2021 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 121/TB-VT ngày 08/7/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai

08/07/2021

8/7/2021

Đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Công văn số 881/UBND-VP ngày 06/7/2021 về việc đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

06/07/2021

6/7/2021

Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo

Công văn số 876/UBND-PNV ngày 05/7/2021 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo 

05/07/2021

5/7/2021

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo

Công văn số 875/UBND-PNV ngày 05/07/2021 về việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo

 

05/07/2021

5/7/2021

Triển khai thực hiện công tác y tế và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Công văn số 857/UBND-VP ngày 01/07/2021 về việc triển khai thực hiện công tác y tế và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

 

01/07/2021

1/7/2021

Triển khai khẩn cấp một số biện bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn số 833/UBND-VP ngày 25/06/2021 về việc triển khai khẩn cấp một số biện bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

25/06/2021

25/6/2021


|<<1 2>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn 
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 05/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông

Chung nhan Tin Nhiem Mang
 
   Copyright © 2017