CHUYÊN MỤC

Tiêu đề Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Xem trước Tải về Góp ý
01/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động của cá cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xa An Khê
01/2016/QĐ-UBND Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê
01/2017/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND thị xã An Khê
01/2019/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND thị xã An Khê ban hành
02/2016/QĐ-UBND Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Nội vụ thị xã An Khê
03/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thị xã An Khê
05/2016/QĐ-UBND Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý chợ An Khê
07/2016/QĐ-UBND Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã An Khê
08/2016/QĐ-UBND Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Kinh tế thị xã An Khê
09/2016/QĐ-UBND Quyết định quy định chứ năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra thị xã An Khê
11/2016/QĐ-UBND Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã An Khê
12/2016/QĐ-UBND Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Phòng Quản lý đô thị thị xã An Khê
11/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh mức hỗ trợ cho các xã, phường xây dựng trụ sở thôn, tổ dân phố
02/2017/NQ-HĐND Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 31/12/2008 của HĐND thị xã về việc quyết định mức hỗ trợ từ ngân sách cấp thị xã cho ngân sách xã, phường để thực hiện chương trình kiên cố hóa giao thông nông thôn và giao thông ven đô từ năm 2009
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017