CHUYÊN MỤC

Tiêu đề Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Xem trước Tải về Góp ý
Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 09/08/2023 UBND thị xã An Khê Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của phòng Kinh tế thị xã An Khê 09/08/2023 16/08/2023
Quyết định số 01/2023//QĐ-UBND ngày 25/05/2023 của UBND Thị Xã An Khê Bãi bỏ Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND thị xã An Khê về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Nội vụ thị xã An Khê 25/05/2023 01/06/2023
Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND thị xã An Khê Bãi bỏ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND thị xã An Khê về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của phòng Lao động - Thương binh và xã hội thị xã An Khê 18/02/2022 25/02/2022
Quyết định số 01/2017//QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND thị xã An Khê Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND thị xã An Khê 14/08/2017 21/08/2017
01/2019/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND thị xã An Khê ban hành
05/2016/QĐ-UBND Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý chợ An Khê
08/2016/QĐ-UBND Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Kinh tế thị xã An Khê
09/2016/QĐ-UBND Quyết định quy định chứ năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra thị xã An Khê
12/2016/QĐ-UBND Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Phòng Quản lý đô thị thị xã An Khê
02/2017/NQ-HĐND Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 31/12/2008 của HĐND thị xã về việc quyết định mức hỗ trợ từ ngân sách cấp thị xã cho ngân sách xã, phường để thực hiện chương trình kiên cố hóa giao thông nông thôn và giao thông ven đô từ năm 2009
Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND thị xã về việc bãi bỏ một số văn bản QPPL do Ủy ban nhân dân thị xã ban hành
Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND thị xã bãi bỏ văn bản QPPL do Ủy ban nhân dân thị xã ban hành
Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 của UBND thị xã bãi bỏ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND thị xã
Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND thị xã bãi bỏ Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND thị xã
Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND thị xã bãi bỏ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND thị xã
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 05/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017