CHUYÊN MỤC

Gia Lai tập trung thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

08/10/2022
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 2272/UBND-KTTH về triển khai các nhiệm vụ sau hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.
 
Theo đó, để tập trung triển khai các nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm, UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị triển khai các nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo, các nhiệm vụ mà đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh đã phát biểu, chỉ đạo tại hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. 

Quang cảnh hội nghị UBND tỉnh sơ kết 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Ảnh: Đức Thụy 
 
Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng Quy chế làm việc của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, hiệu quả thực thi pháp luật và sự chỉ đạo, điều hành. Thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các sở, ngành trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.
 
Các ngành, địa phương cần rà soát các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cần triển khai trong năm 2022, những công việc đã có trong kế hoạch để tập trung thực hiện, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Đồng thời, rà soát, hoàn chỉnh và tham mưu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế.
 
Các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ trong kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai. Xây dựng kế hoạch, thực hiện khắc phục các nội dung Thông báo 314-TB/UBKTTW. Hoàn chỉnh hồ sơ để trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành, chính quyền các địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai, đảm bảo thực hiện và giải ngân 100% số vốn đầu tư công được giao trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Tập trung triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, sớm giải ngân nguồn vốn được phân bổ theo quy định.
 
Sở Nông nghiệp và PTNT, chính quyền các địa phương theo dõi sát tình hình thời tiết để đảm bảo phát triển sản xuất nông nghiệp, triển khai tốt công tác phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tập trung phòng chống thiên tai, đảm bảo vận hành hồ, đập an toàn trong mùa mưa lũ. Thực hiện nghiêm công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, công tác trồng rừng theo kế hoạch.
 
Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum và chính quyền các địa phương tập trung nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, phấn đấu thu đạt và vượt dự toán năm 2022. Tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, đảm bảo đầy đủ các nhiệm vụ chi, báo cáo UBND tỉnh xem xét trước ngày 15-10-2022, trình Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp cuối năm.
 
Sở Công Thương, Sở Tài chính, Cục Quản lý thị trường tỉnh, các sở, ngành và chính quyền các địa phương theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường; tăng cường quản lý, kiểm soát giá các hàng hoá, dịch vụ thiết yếu; xây dựng kế hoạch đảm bảo cung cầu hàng hóa cho những tháng cuối năm 2022.
 
Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, địa phương: Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường; lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023.
 
Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền các địa phương triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 theo kế hoạch. Phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, sắp xếp, có kế hoạch tuyển dụng số biên chế giáo viên được giao.
 
Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương thường xuyên cập nhật, theo dõi, nắm sát tình hình dịch Covid-19, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; tập trung triển khai kế hoạch tiêm vắc xin, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Triển khai tốt công tác phòng-chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết, bạch hầu; làm tốt công tác điều trị, công tác khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn.
 
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, tham mưu, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Festival cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai lần thứ II năm 2022. Xây dựng các giải pháp để phát triển hoạt động du lịch ở tỉnh.
 
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cùng các sở, ngành, chính quyền các địa phương thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, chính sách người có công. Nâng cao chất lượng đào tạo lao động, hỗ trợ giải quyết việc làm. Tập trung triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
 
Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tập trung triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
 
Sở Nội vụ và các sở, ngành, địa phương thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp; kiện toàn bộ máy các cơ quan đơn vị theo quy định; rà soát tổng số biên chế của tỉnh để phân bổ lại cho phù hợp với nhiệm vụ các sở, ngành, địa phương, nhất là ngành Giáo dục và ngành Y tế. Đảm bảo tổ chức các kỳ thi tuyển dụng, nâng ngạch công chức, viên chức theo đúng quy định, kế hoạch được duyệt.
 
Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các ngành, các cấp chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động phối hợp, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, an ninh nông thôn, an ninh biên giới. Có biện pháp hiệu quả phòng chống cháy nổ trên địa bàn.

Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương, Ban chỉ đạo ở cơ sở triển khai các giải pháp quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông đối với cả 3 tiêu chí.
 
Ngoài ra, UBND tỉnh đề nghị các đồng chí trong tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, các đồng chí thành viên UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị, địa phương cùng đoàn kết, quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo, hết sức nỗ lực, phối hợp, hỗ trợ nhau trong triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
 
TRẦN ĐỨC
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 05/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017