CHUYÊN MỤC

Thị ủy An Khê: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

27/10/2017
Ngày 27-10, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn thị xã. Bí thư Thị ủy Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trực tiếp truyền đạt tại hội nghị.
 

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) được tổ chức từ ngày 4-11/10/2017tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị.
 
Nhiều vấn đề được hội nghị đưa thảo luận, cho ý kiến như: tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; các đề án “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”;  “Về công tác dân số trong tình hình mới”; “Về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập”; “Về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” với mục tiêu, đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý. Phấn đấu đến năm 2021, giảm mạnh về đầu mối, biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, tối thiểu bình quân cả nước giảm 10%. Đặc biệt tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và cải cách chế độ tiền lương...
 
Trên cơ sở nội dung được quán triệt, Bí thư Thị ủy Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu cán bộ chủ chốt các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần nắm bắt nội dung để lãnh đạo, chỉ đạo và sớm triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã đề ra. Đồng thời, nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm cần triển khai từ nay đến cuối năm.
                                                                  
Mỹ Dung + Tiến Cường
 
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017