CHUYÊN MỤC

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác văn phòng cấp ủy những tháng cuối năm

11/08/2022
(GLO)- Chiều 11-8, tại thị xã An Khê, Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác văn phòng cấp ủy 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022.

Các đồng chí: Dương Minh Đức-Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Phước-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Khê chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Văn phòng Tỉnh ủy, 6 tháng đầu năm 2022, văn phòng cấp ủy các cấp đã chủ động phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Theo đó, Văn phòng Tỉnh ủy đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ động tham mưu triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao 

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác văn phòng cấp ủy 6 tháng đầu năm 2022. 
Ảnh: Quang Tấn 
 
Công tác soạn thảo, thẩm định văn bản được chú trọng, đảm bảo đúng thể thức, quy trình, quy định; công tác tham mưu, phục vụ Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị các hội nghị, cuộc họp, buổi làm việc đảm bảo chu đáo, chất lượng. Bên cạnh đó, việc xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy ngày càng khoa học, chặt chẽ. Công tác thông tin tổng hợp được chú trọng đổi mới, phản ánh được tình hình mọi mặt ở địa phương, cung cấp thông tin kịp thời, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cấp ủy được quan tâm triển khai; công tác văn thư, lưu trữ từng bước đi vào nền nếp…

Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ được sắp xếp, củng cố, kiện toàn để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ được chú trọng; chế độ, chính sách của cán bộ, công chức, người lao động được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Trong những tháng cuối năm 2022, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu thực hiện tốt chương trình làm việc năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đổi mới, chủ động nắm bắt, tổng hợp thông tin trên các lĩnh vực, nâng cao chất lượng văn bản phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Văn phòng cấp ủy tiếp tục chủ động công tác tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy đảm bảo đúng nguyên tắc, nội dung bao quát, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, của cấp ủy; tăng cường phối hợp giữa Văn phòng Tỉnh ủy với Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy, các ban, ngành, địa phương.

Cùng với đó, tiếp tục tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường phổ biến, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiến nại, tố cáo…
 
QUANG TẤN
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017