CHUYÊN MỤC

CÂU HỎI THI TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ

22/02/2019
Kế hoạch Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về xây dựng đời sống văn hoá cơ sở năm 2019, kèm theo câu hỏi thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 1356 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 08/GP-TTĐT ngày 05/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017