CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Văn bản số 2628/STNMT-DKTK ngày 23/10/2017 của Sở TNMT về Phê duyệt và công bố kết quả thống kê đất đai năm 2016

Văn bản số 2628/STNMT-DKTK ngày 23/10/2017 của Sở TNMT về Phê duyệt và công bố kết quả thống kê đất đai năm 2016

23/10/2017

Đã biết

Công văn số 1055/STP-HCTP ngày 17/10/2017 về Hướng dẫn công tác chứng thực

Công văn số 1055/STP-HCTP ngày 17/10/2017 về Hướng dẫn công tác chứng thực

17/10/2017

Đã biết

Thông báo V/v tuyển sinh lớp ĐH Luật, tổ chức xét tuyển, tuyển thẳng ngày 31/11/2017

Thông báo V/v tuyển sinh lớp ĐH Luật, tổ chức xét tuyển, tuyển thẳng ngày 31/11/2017

10/10/2017

Đã biết

Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thị xã An Khê

Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thị xã An Khê

 

01/08/2017

N/A

Quyết định về giao biên chế Cơ quan hành chính và Đơn vị sự nghiệp thị xã

Quyết định về giao biên chế Cơ quan hành chính và Đơn vị sự nghiệp thị xã

Đã biết

Quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các trường học trên địa bàn thị xã 8/2018

Quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các trường học trên địa bàn thị xã 8/2018 

Đã biết

Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các trường học trên địa bàn thị xã 8/2018

Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các trường học trên địa bàn thị xã 8/2018 

Đã biết

Quyết định điều động và bổ nhiệm Trưởng ban QL nhà máy rác và dịch vụ đô thị

Quyết định điều động và bổ nhiệm Trưởng ban QL nhà máy rác và dịch vụ đô thị

Đã biết

Quyết định bổ nhiệm giám đốc BQL dự án đầu tư và xây dựng thị xã

Quyết định bổ nhiệm giám đốc BQL dự án đầu tư và xây dựng thị xã

Đã biết

Quyết định điều động và bổ nhiệm lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thị xã 4/2018

Quyết định điều động và bổ nhiệm lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thị xã

Đã biết


|<<1 2 3>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017