CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


163/UBND-NV rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các đơn vị trường học năm 2019

163/UBND-NV rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các đơn vị trường học năm 2019

22/02/2019

22/02/2019

316/QĐ-UBND Quyết định phân bổ biên chế công chức năm 2019 thanh tra thị xã

316/QĐ-UBND Quyết định phân bổ biên chế công chức năm 2019 thanh tra thị xã

01/02/2019

01/02/2019

317/QĐ-UBND Quyết định phân bổ biên chế công chức và hợp đồn lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2019

317/QĐ-UBND Quyết định phân bổ biên chế công chức và hợp đồn lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2019

01/02/2019

01/02/2019

318/QĐ-UBND Quyết định phân bổ biên chế công chức năm 2019 đối với phòng GD-ĐT thị xã

318/QĐ-UBND Quyết định phân bổ biên chế công chức năm 2019 đối với phòng GD-ĐT thị xã

01/02/2019

01/02/2019

319/QĐ-UBND Quyết định phân bổ biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2019

319/QĐ-UBND Quyết định phân bổ biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2019

01/02/2019

01/02/2019

320/QĐ-UBND Quyết định phân bổ biên chế công chức năm 2019

320/QĐ-UBND Quyết định phân bổ biên chế công chức năm 2019 đối với phòng Nội vụ

01/02/2019

01/02/2019

321/QĐ-UBND Quyết định phân bổ biên chế công chức năm 2019 phòng QLDDT

321/QĐ-UBND Quyết định phân bổ biên chế công chức năm 2019 phòng QLDDT

01/02/2019

01/02/2019

322/QĐ-UBND Quyết định phân bổ biên chế công chức năm 2019 phòng TCKH

322/QĐ-UBND Quyết định phân bổ biên chế công chức năm 2019 phòng TCKH

01/02/2019

01/02/2019

323/QĐ-UBND Quyết định phân bổ biên chế công chức năm 2019 phòng TNMT

323/QĐ-UBND Quyết định phân bổ biên chế công chức năm 2019 phòng TNMT

01/02/2019

01/02/2019

324/QĐ-UBND Quyết định phân bổ biên chế công chức năm 2019 phòng Tư pháp

324/QĐ-UBND Quyết định phân bổ biên chế công chức năm 2019 phòng Tư pháp

01/02/2019

01/02/2019


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017