CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


3276/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020

3276/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020

03/12/2019

03/12/2020

10/BC-UBND Báo cáo kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019

10/BC-UBND Báo cáo kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019

11/11/2019

11/11/2019

548/BC-UBND Báo cáo phòng chống tham nhũng 2019

548/BC-UBND Báo cáo phòng chống tham nhũng 2019

04/11/2019

04/11/2019

72/BC-TTr Báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra, tiếp cong dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng năm 2019

72/BC-TTr Báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra, tiếp cong dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng năm 2019

24/10/2019

24/10/2019

71/BC-TTr Báo cáo kết quả kiểm tra trách nhiệm Thủ trưởng trong công tác tiếp công dân; xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

71/BC-TTr Báo cáo kết quả kiểm tra trách nhiệm Thủ trưởng trong công tác tiếp công dân; xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

22/10/2019

22/10/2019

83/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

83/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

13/09/2019

13/9/2019

53/BC-TTr Báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra, tiếp cong dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng... 9 tháng đầu năm 2019

53/BC-TTr Báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra, tiếp cong dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng... 9 tháng đầu năm 2019

26/08/2019

26/8/2019

01/KL-UBND Kết luận thanh tra toàn diện tình hình tổ chức, hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý nhà máy rác và Dịch vụ đô thị thị xã

01/KL-UBND Kết luận thanh tra toàn diện tình hình tổ chức, hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý nhà máy  rác và  Dịch vụ đô thị thị xã

09/08/2019

09/8/2019


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017