CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


332/BC-UBND Báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2019

332/BC-UBND Báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2019

09/07/2019

09/11/2019

281/BC-UBND Báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019

281/BC-UBND Báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019

24/06/2019

24/6/2019

280/BC-UBND Báo cáo công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019

280/BC-UBND Báo cáo công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019

24/06/2019

24/6/2019

1303/QĐ-UBND Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

1303/QĐ-UBND Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

05/06/2019

05/6/2019

31/BC-TTr Báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra, tiếp cong dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019

31/BC-TTr Báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra, tiếp cong dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019

20/05/2019

20/5/2019

192/BC-UBND Báo cáo về việc triển khai thi hành pháp luật về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng

192/BC-UBND Báo cáo về việc triển khai thi hành pháp luật về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng

08/05/2019

8/5/2019

144/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

144/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

10/04/2019

10/4/2019

122/BC-UBND Báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2018

122/BC-UBND Báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2018

27/03/2019

27/3/2019

14/BC-TTr Báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra, tiếp cong dân, giải quyết khiếu nại tố cáo Quý I năm 2019

14/BC-TTr Báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra, tiếp cong dân, giải quyết khiếu nại tố cáo Quý I năm 2019

04/03/2019

04/3/2019

06/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019 trên địa bàn thị xa An Khê

06/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019 trên địa bàn thị xa An Khê

15/01/2019

15/01/2019


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|
Thông tin liên hệ:
1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 585 Quang Trung - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3832277
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3833020
1478004004_Mail.png  Email: ubndankhe@gialai.gov.vn
 
Thông tin bản quyền:
Bản quyền thuộc về UBND thị xã An Khê
Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã An Khê
Giấy phép số: 03/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017